Buurttender

Een Buurttender geeft bewoners meer regie over wat er gebeurt in hun buurt. Meer betrokkenheid bij het vaststellen van prioriteiten en de besteding van budget voor de buurt. Dit doen zij met elkaar en met andere belanghebbenden in de buurt, zoals ondernemers en gemeente. De Buurttender zorgt ervoor dat wensen uit de buurt kenbaar worden. Het kan gaan om goede ideeën voor de buurt, om het oplossen van problemen, om een toevoeging aan de buurt. Met de Buurttender kan de buurt een prioriteitenlijst samenstellen en beslissen over de uitvoering.

Budget van de buurt

Daarbij gaat het om de besteding van het budget dat de gemeente voor een buurt reserveert. Hoeveel zeggenschap heeft de buurt daarover? In hoeverre wordt een afspiegeling van de buurt betrokken bij de besteding van het budget? Met behulp van een Buurttender kan worden gezorgd voor meer betrokkenheid vanuit de buurt.

Op deze manier is de buurt inhoudelijk sturend en is de gemeente financieel verantwoordelijk. Een goede manier dus om bewoners zonder ingewikkelde verantwoordingsprocedures mee te laten doen. En om de gemeente en betrokken ambtenaren een faciliterende rol te geven.

Opzet

Met inzet van één van de vormen van de Buurttender, kan de buurt betrokken worden bij het benoemen van problemen en het vinden van de oplossing via een aanbesteding.

In de meest volledige vorm van de Buurttender worden bewoners en andere partijen betrokken van A tot Z:

  1. Ideeën verzamelen.
  2. Gezamenlijk een duidelijke omschrijving van het idee of het probleem maken.
  3. Een ‘buurtaanbesteding’ doen.
  4. Stemmen voor de beste tender.

Introductie workshop ‘Beleef Buurttender’

Deze interactieve workshop geeft een inkijkje in buurtaanbesteden en besluitvorming in een wijk. Doe mee en word zelf even het praktijkvoorbeeld.

De workshop duurt max. een uur en kan aan een gemengd publiek worden gegeven: bewoners, ambtenaren, bestuurders. Maar ook op locatie voor bijv. alleen ambtenaren.

Speciaal aanbod workshop Beleef Buurttender (tijdelijk!)

Slechts €175,- Inclusief alles. (materiaal, reiskosten en btw.)

Meer informatie over Buurttender en workshop

CDbg4IvWoAAI4hQ CDbg4xFWYAAu4fp

Huisstijl-Buurttender-fc

 

Verschillende vormen

Er zijn verschillende vormen van de Buurttender, ieder passend bij een bepaalde situatie. De ene vorm helpt bijvoorbeeld een gemeente bij het betrekken van de buurt in situaties waar zij dat nog niet deden. Er wordt bijvoorbeeld voor gezorgd dat aanbestedingen in een buurt specifiek de lokale ondernemers een kans te geven.

Een andere vorm kan afhangen van het startpunt: wordt er gekozen voor een bepaald project (de invulling van een leegstaand pand, de herindeling van een speeltuin, etc), dan kunnen bewoners daarbij betrokken worden met behulp van een Buurttender. En als het startpunt nog niet concreet is, dan wordt eerst uit de wijk ideeen opgehaald die worden omgevormd tot een concreet project. Die laatste vorm is de meest intensieve vorm van de Buurttender en zal ook de grootste betrokkenheid kunnen genereren.

Directe democratie

De Buurttender is een werkwijze die directe democratie bevordert en meteen in de praktijk brengt. Daarnaast zorgt het voor veel nieuwe verbindingen in de buurt en meer buurtbetrokkenheid in het algemeen.

Meer informatie over de Buurttenders die zijn uitgevoerd of die nu lopen, leest u op www.buurttender.nl. U kunt daar per buurt bekijken wat er is uitgevoerd of wat er nu speelt.

Hieronder vallen de Zeeheldenbuurt en de Spaarndammerbuurt in Amsterdam en de lopende Buurttender Bovenveen in Voorburg.

Oriënterend gesprek

Wij helpen u graag met het verhogen van betrokkenheid in de buurt en gebiedsgericht werken. Neem contact op met Fenneke van der Deijl voor een oriënterend gesprek of advies over het uitvoeren van een Buurttender.

Lokaal experiment

Urban Villagers doet met de Buurttender mee met de Democratic Challenge. Lees over de andere 98 mooie experimenten die meedoen: Gids online.

afbeelding 1

 

Comments are closed