Zo krijg je de prioriteiten van bewoners op de gemeentelijke agenda (deel 1)

Wie bepaalt wat belangrijk is voor een wijk? De gemeente, bewoners of een combinatie van beiden? Agendapunten van de wijk moeten op de agenda van de gemeente komen; dit stimuleert samenwerking tussen gemeente en bewoners.

Om te weten wat prioriteit heeft in een wijk of een gebied, kan je kijken naar de bewonersinitiatieven die worden ontwikkeld. Wanneer er mensen in een wijk zijn die hun vrije tijd steken in het oplossen van een probleem, dan kun je er vanuit gaan dat het om een belangrijk onderwerp gaat. Bijvoorbeeld bewoners die buren helpen die op andere wijze geen hulp krijgen, zoals oudere vrouwen met een migratieachtergrond die nooit de kans hebben gekregen Nederlands te leren. Of jongeren die in het weekend doelloos op straat hangen of tijdelijk invalide mensen met mobiliteitsproblemen, etc.

Vaak ontstaat dit soort initiatieven omdat er een gat is in de lokale markt van zorg en welzijn. Bewoners laten zodoende met hun vrijwilligerswerk zien waar behoefte aan is en wat zij op hun agenda plaatsen.

Wat is in het algemeen belang?

Breng je de bewonersinitiatieven in één buurt bij elkaar, dan tekent zich vanzelf af wat van algemeen belang is in die buurt. Je ziet aan welke onderwerpen en aan welke (hulpbehoevende) buurtgenoten aandacht wordt gegeven. Als die initiatieven goed in kaart zijn gebracht, kunnen zij samen met gemeente en maatschappelijke organisaties een buurtprofiel vormen en definiëren wat het algemeen belang is.

Het algemeen belang staat namelijk niet vast en moet steeds opnieuw worden omschreven, zoals ook bestuurskundige prof.dr. Gabriël van den Brink onlangs betoogde tijdens een debatavond. Politici spreken vaak over algemeen belang alsof duidelijk is wat dat dan is in de praktijk. Maar wat een wethouder omschrijft als algemeen belang, is politiek gekleurd. Zijn of haar definitie-keuze heeft invloed op het beleid en de uitvoering daarvan. Zo komt er bijvoorbeeld wel of geen geld voor het behoud van het buurthuis en daarmee de activiteiten die er plaatsvinden.

Bepaal samen wat op de lokale agenda komt

Als wijkinitiatieven willen dat hun gezamenlijke inzet voor de wijk richting geeft aan het beleid, dan helpt het om verenigd of als collectief op te treden. Op die manier kunnen zij laten zien wat belangrijk is voor mensen in de wijk. En dát zou op de gemeentelijke agenda moeten komen.

Daarbij vinden wethouders het regelmatig ingewikkeld om besluiten te nemen ‘in het algemeen belang’, ondanks of misschien dankzij hun politieke kleur. Gezamenlijk bepalen wat er op de agenda komt is dus voor gemeentes een kans om meer samen te gaan werken met de wijk. En een kans om goed te luisteren naar bewoners en sub-lokaal, flexibel maatwerk te leveren.

Het kan echt

Dat het kan op deze manier, heeft de stad Athene laten zien met het project SynAthina: alle initiatieven in een wijk zijn in kaart gebracht (echt álle, dus ook de koffieochtend van drie dametjes) en vervolgens methodisch geselecteerd op impact (meer hierover in deel 3 van deze blogserie). Met die initiatieven is het lokale bestuur gaan bepalen wat belangrijk was voor de wijk. Zo kwamen de prioriteiten van de wijk op de lokale agenda. En werd samen bepaald wat werkelijk in het algemeen belang van de wijk was.

Dat kan ook in Nederland. En het is helemaal niet zo moeilijk. Het begint met wijkinitiatieven die elkaar weten te vinden, elkaar aanvullen en elkaar sterker maken. En met goed, volwaardig contact tussen bewoners en de buurtregisseur/wijkmanager. Uiteindelijk werk je toe naar een structurele samenwerking die voor alle partijen relevant is.

Wil je dit in jouw wijk? De drie (verkorte) stappen hieronder geven schematisch aan hoe je er komt. Maar voor uitvoering is natuurlijk meer nodig. Lees ook verder over Synathina op Cities in Transition (Engelstalige samenvatting) en neem contact op met Fenneke over hoe je kunt toewerken naar een gezamenlijke lokale agenda.

Fenneke van der Deijl

In deel 2 een verdieping over de ontwikkeling van initiatieven: Elke buurt schetst zijn eigen profiel. En in deel 3: selecteren van waardevolle initiatieven.

Hier vind je schematisch drie stappen, die je helpen om een gezamenlijke wijkagenda te maken.

 

Verkorte aanpak in drie stappen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *