An Inclusive Future

Onze manier van leven is door coronamaatregelen drastisch veranderd en zal misschien blijvend anders zijn. Sommigen zien daarin een teruggang, anderen zien een mogelijkheid om zaken ten goede te veranderen. Maar welke zaken willen we behouden en wat zouden we moeten veranderen?

In deze series van gesprekken gaan we in op de maatschappelijke verhoudingen in onze diverse, multi-etnische samenleving. En gaan we in op vragen als: In wat voor soort samenleving willen we straks leven? Op welke waarden baseren we ons? Welke tweedelingen ontstaan er en hoe ga je daar als organisatie mee om? En vooral, hoe kunnen we nu al richting geven aan een inclusieve samenleving tijdens en na corona?

Doe je mee? Er zijn twee verschillende gespreksgroepen: 

 • Gemengd: iedereen die geïnteresseerd is en wil bijdragen aan een inclusievere samenleving. Veel mensen nemen deel vanuit hun professionele achtergrond maar maar je kan ook vanuit je betrokkenheid als vrijwilliger meedoen. Of gewoon omdat het onderwerp je enorm boeit en je meer wilt leren!
  • KOSTELOOS. Deze gesprekken in gemengde groepen bieden we jou aan zonder kosten. Niet gratis want jouw bijdrage op zich is waardevol. Schrijf je nu in voor nieuwe rondes in september 2020.
 • Organisaties: in-company voor bedrijven of organisaties die hun doelen en/of werkwijzen moeten bijstellen tijdens de crisis. Of die hun doelen en werkwijzen willen aanscherpen op het gebied van diversiteit en inclusie.

Met de thema’s en vragen die we behandelen, helpen we jou en je organisatie om dieper na te denken over de huidige situatie en om actiepunten te ontwikkelen voor je dagelijkse werk.

Feedback van eerdere deelnemers
‘Ik heb nu al (in eerste gesprek) nieuwe dingen geleerd.’
‘Het is zo inspirerend om mensen uit verschillende vakgebieden hierover te horen.’
‘Door al die verschillende perspectieven zie ik ineens heel veel nieuwe mogelijkheden. Ik ga hier echt mee aan de slag.’
‘Kundige begeleiding met veel expertise.’

Het doel in alle groepen is om samen op constructieve wijze na te denken over 

 • het belang van een inclusieve post-corona samenleving en jouw rol daarin, 
 • de systeem-transities die daarvoor nodig zijn,
 • de urgentie van activiteiten die nu en straks worden ondernomen, en 
 • te komen tot actiepunten waar elke deelnemer zelf mee aan de slag kan.

Met jouw kennis en ervaring komen we samen tot iets waardevols. En verder is deelname aan de gemengde groepen kosteloos. De bijeenkomsten worden je aangeboden door Urban Villagers, Impact Makers en Marida Jacobs consultancy en in samenwerking met De Familie Film en TV.

De aanleiding om deze bijeenkomsten te organiseren, is tweeledig. Ten eerste de vele berichten over hoe verschillende groepen in de samenleving worden getroffen door de crisis, de afstand die we nu tot elkaar hebben en de tweedeling die kan ontstaan door bijvoorbeeld financiële impact van de crisis. Ten tweede de workshops die we vanaf maart door het hele land zouden gaan geven over prettig samenleven in een gemengde wijk. Een aantal thema’s uit die workshops, gebaseerd op de documentaire ‘Terug naar de Akbarstraat’, komen nu terug in de bijeenkomsten van An inclusive future. 

Met de thema’s en vragen die we behandelen, helpen we jou en je organisatie om dieper na te denken over de huidige situatie en om actiepunten te ontwikkelen voor je dagelijkse werk.

“Het doet me goed, de isolatie, de rust om na te denken. Maar ik ben me ervan bewust dat veel mensen straks met 5-0 achterstand uit deze crisis moeten gaan komen. Daar wil ik nu alvast wat aan doen.”

Hoe zijn de gesprekken opgezet?

De bijeenkomsten worden geleid door Fenneke van der Deijl van Urban Villagers. Zij is gespecialiseerd in vraagstukken over diversiteit en inclusie én op het gebied van participatie en sociale cohesie. Zij houdt zich dagelijks bezig met onderwerpen en werkwijzen rondom diversiteit en democratie. 

Praktisch kan je het volgende verwachten:

 • online video bijeenkomsten,
 • kleine, vaste groep mensen,
 • drie maal een uur, wekelijks,
 • een thema per bijeenkomst,
 • extra informatie via een artikel, video of presentatie ter voorbereiding van een bijeenkomst (wordt opgestuurd per mail),
 • gratis deelname (tegenprestatie: achteraf goede feedback geven 🙂
Een vaste groep komt drie keer bij elkaar voor een online gesprek.

Dit is iets voor jou en jouw organisatie

Je bent maatschappelijk betrokken en geinteresseerd in het verloop van de crisis. Maar vooral in het bevorderen van een inclusieve samenleving waarin kansengelijkheid centraal staat.

Vanuit je werk of vrijwilligerswerk heb je te maken met de diversiteit van de samenleving en je ziet dat sommigen in jouw buurt of werkveld minder goed hun stem kunnen laten horen.

De vraag is: hoe kan je mensen bereiken, zeker nu in deze tijd? Hoe krijgen ze toegang tot cruciale diensten en zaken, voor henzelf of hun kinderen? En hoe kunnen we er met verschillende groepen en partijen voor zorgen dat er geen tweedelingen ontstaan in de samenleving?

Voor deze gespreksbijeenkomsten worden mensen uitgenodigd vanuit welzijnswerk, onderwijs (en een speciale studentengroep!), gezondheidszorg, lokale overheid, verenigingsleven, bewonersorganisaties, kunstenaars, documentairemakers.

Thema’s

Elk gesprek heeft een eigen thema. Je krijgt de kans dat thema voor te bereiden om op die manier tijdens de bijeenkomst dieper op zaken in te kunnen gaan.

We behandelen bijvoorbeeld

 • identiteitsbeleving in isolatie of op 1,5 meter,
 • valkuilen van doelgroepbenadering,
 • wie zitten er in of juist buiten de bubbel?,
 • Voldoende solidariteit tussen buren; voldoende in beleid?
 • welke kansen hebben (internationale) studenten straks op de arbeidsmarkt?

Inhoudelijk zal de nadruk liggen op het interpersoonlijke contact in de maatschappij van de toekomst, de veerkracht en/of kwetsbaarheid van mensen en de manier waarop we straks weer nader tot elkaar kunnen komen, letterlijk en figuurlijk.