An Inclusive Future

Verschillen tussen mensen zijn duidelijker, standpunten worden steviger ingenomen, contrasten tussen wel of niet mee kúnnen doen zijn scherper. De verschillende aspecten en verschijningsvormen van diversiteit en inclusie krijgen daardoor meer aandacht. Voorbeelden te over: stikstof, migratie, energietransitie- en energiekosten, de zorg, noem maar op. Sommigen zien daarin verlammende polarisatie, anderen zien een mogelijkheid om zaken in beweging te brengen. Maar hoe sta jij er in? En vooral: wat kan je vanuit je werk doen?

In deze series van gesprekken gaan we in op de maatschappelijke verhoudingen in onze diverse samenleving. En gaan we in op vragen als:

 • In wat voor soort samenleving willen we straks leven?
 • Welke tweedelingen ontstaan er en hoe ga je daar als organisatie mee om?
 • Op welke waarden baseren we onze professionele doelen?

Tijdens de gesprekken ontmoet je je eigen teamleden of juist andere professionals.

Is dit iets voor jou, vraag je je af. Er zijn doorgaans twee verschillende gespreksgroepen: 

 1. Gemengd: verschillende samenwerkende organisaties. Binnen de overheid en semi-overheid zijn dit bijvoorbeeld combinaties van een scholenkoepel, gemeente (zoals jeugdzorg, WMO, participatie), jongerenwerk en welzijn, politie, Raad voor de Kinderbescherming, een interreligieus overleg, bewonersinitiatieven en belangenorganisaties.
 2. In-company: één organisatie of zelfs één team of afdeling. Dit is meer op de eigen organisatie gericht voor het bijstellen of uitvoerbaar maken van doelen en werkwijzen op het gebied van diversiteit, kansengelijkheid en inclusie willen bijstellen of uitvoerbaar maken.

Met de thema’s en vragen die we behandelen, helpen we jou en je organisatie om dieper na te denken over de huidige situatie en om actiepunten te ontwikkelen voor je dagelijkse werk.

Feedback van eerdere deelnemers
‘Ik heb nu al (in eerste gesprek) nieuwe dingen geleerd.’
‘Het is zo inspirerend om mensen uit verschillende vakgebieden hierover te horen.’
‘Door al die verschillende perspectieven zie ik ineens heel veel nieuwe mogelijkheden. Ik ga hier echt mee aan de slag.’
‘Kundige begeleiding met veel expertise.’

Het doel in zowel gemengde als in-company groepen is om samen op constructieve wijze na te denken over 

 • het belang van een inclusieve samenleving en jouw rol daarin, 
 • de beleidsveranderingen die daarvoor nodig zijn,
 • de urgentie en vorm van activiteiten die nu en straks worden ondernomen, en 
 • te komen tot actiepunten waar elke deelnemer zelf mee aan de slag kan.

Met jouw kennis en ervaring komen we samen tot iets waardevols.

Met de thema’s en vragen die we behandelen, helpen we jou en je organisatie om dieper na te denken over de huidige situatie en om actiepunten te ontwikkelen voor je dagelijkse werk.

“Ik heb een dieper inzicht gekregen in wat inclusiviteit betekent, voor mijzelf en voor mijn werk.”

Hoe zijn de gesprekken opgezet?

De bijeenkomsten worden geleid door Fenneke van der Deijl van Urban Villagers. Zij is gespecialiseerd in vraagstukken over diversiteit en inclusie én op het gebied van participatie en sociale cohesie. Zij houdt zich dagelijks bezig met beleid en werkwijzen rondom diversiteit, kansengelijkheid en inclusie. 

Praktisch kan je het volgende verwachten:

 • online bijeenkomsten,
 • kleine, vaste groep mensen,
 • drie maal een uur, wekelijks,
 • deelnemers hebben zelf invloed op het thema van de volgende bijeenkomst,
 • extra informatie via een artikel, video of presentatie ter voorbereiding van een bijeenkomst (wordt opgestuurd per mail),
Een vaste groep komt drie keer bij elkaar voor een online gesprek.

Dit is iets voor jou en jouw organisatie

Je bent maatschappelijk betrokken en geïnteresseerd in het samenbrengen van maatschappelijke vraagstukken. Maar vooral in het bevorderen van een inclusieve samenleving waarin kansengelijkheid centraal staat.

Vanuit je werk of vrijwilligerswerk heb je te maken met de diversiteit van de samenleving en je ziet dat sommigen in jouw buurt of werkveld minder goed hun stem kunnen laten horen.

De vraag is: hoe kan je mensen bereiken, zeker nu in deze tijd? Hoe krijgen ze toegang tot cruciale diensten, voor henzelf of hun kinderen? En hoe kunnen we er met verschillende groepen en partijen voor zorgen dat er geen tweedelingen ontstaan in de samenleving?

Thema’s

Elk gesprek heeft een eigen thema. Je krijgt de kans dat thema voor te bereiden om op die manier tijdens de bijeenkomst dieper op zaken in te kunnen gaan.

We behandelen bijvoorbeeld

 • identiteitsbeleving en de positie van minderheden,
 • valkuilen en kansen in doelgroepenbeleid,
 • ontwikkelen van sensitieve houding en gedrag (bij bijvoorbeeld huisbezoeken),
 • de aansluiting tussen afstandelijke protocollen en het directe contact met cliënten,
 • toegankelijkheidsbeleid,
 • openheid en tolerantie op de werkvloer.