An Inclusive Future

Sinds de pandemie zijn er dingen sneller aan het veranderen. Transities krijgen meer aandacht en onze de kijk op maatschappelijke issues is ook veranderd. Verschillen tussen mensen zijn duidelijker, contrasten tussen wel en niet mee kúnnen doen zijn scherper. En ook de verschillende aspecten en verschijningsvormen van diversiteit en inclusie hebben meer aandacht. Sommigen zien polarisatie, dralen of te veel onzekerheid over de toekomst. Anderen zien een mogelijkheid om zaken ten goede te veranderen. Maar welke zaken willen we behouden en wat zouden we moeten veranderen?

In deze series van gesprekken gaan we in op de maatschappelijke verhoudingen in onze diverse, multi-etnische samenleving. En gaan we in op vragen als: In wat voor soort samenleving willen we straks leven? Op welke waarden baseren we ons? Welke tweedelingen ontstaan er en hoe ga je daar als organisatie mee om? En vooral, hoe kunnen we nu al richting geven aan een inclusieve samenleving tijdens en na corona?

Tijdens de gesprekken ontmoet je andere professionals uit verschillende gebieden.

Doe je mee? Deze gesprekken worden een aantal keer per jaar georganiseerd. Maar let op: er zijn, vanwege de methode, maar enkele plaatsen per keer beschikbaar. Schrijf je dus nu vast in de gratis serie begin 2022.

Is dit iets voor jou, vraag je je af. Er zijn doorgaans twee verschillende gespreksgroepen: 

 1. Gemengd: iedereen die geïnteresseerd is en wil bijdragen aan een inclusievere samenleving. Veel mensen nemen deel vanuit hun professionele achtergrond maar maar je kan ook vanuit je betrokkenheid als vrijwilliger meedoen. Of gewoon omdat het onderwerp je enorm boeit en je meer wilt leren!
 2. Organisaties: in-company voor bedrijven of organisaties die hun doelen en/of werkwijzen moeten bijstellen tijdens de crisis. Of die hun doelen en werkwijzen willen aanscherpen op het gebied van diversiteit en inclusie.

Met de thema’s en vragen die we behandelen, helpen we jou en je organisatie om dieper na te denken over de huidige situatie en om actiepunten te ontwikkelen voor je dagelijkse werk.

Feedback van eerdere deelnemers
‘Ik heb nu al (in eerste gesprek) nieuwe dingen geleerd.’
‘Het is zo inspirerend om mensen uit verschillende vakgebieden hierover te horen.’
‘Door al die verschillende perspectieven zie ik ineens heel veel nieuwe mogelijkheden. Ik ga hier echt mee aan de slag.’
‘Kundige begeleiding met veel expertise.’

Het doel in alle groepen is om samen op constructieve wijze na te denken over 

 • het belang van een inclusieve post-corona samenleving en jouw rol daarin, 
 • de systeem-transities die daarvoor nodig zijn,
 • de urgentie van activiteiten die nu en straks worden ondernomen, en 
 • te komen tot actiepunten waar elke deelnemer zelf mee aan de slag kan.

Met jouw kennis en ervaring komen we samen tot iets waardevols. En verder is deelname aan de gemengde groepen kosteloos. De bijeenkomsten worden je aangeboden door Urban Villagers, Impact Makers en Marida Jacobs consultancy en in samenwerking met De Familie Film en TV.

De aanleiding om deze bijeenkomsten te organiseren, is tweeledig. Ten eerste de vele berichten over hoe verschillende groepen in de samenleving worden getroffen door de coronacrisis, door bepaald beleid, door beeldvorming, door de afstand die we nu tot elkaar hebben en de tweedelingen die ontstaan. Oftewel, het gevoel van urgentie om het met elkaar over inclusie te hebben en te bespreken hoe daar in de praktijk vorm aan kan worden gegeven. Ten tweede de workshops die we vanaf maart ´20 door het hele land zouden gaan geven over prettig samenleven in een gemengde wijk. Die gingen natuurlijk niet door maar waren gebaseerd op de documentaire ‘Terug naar de Akbarstraat’. Een aantal thema’s uit die workshops komen nu terug in de bijeenkomsten van An inclusive future. En we maken gebruik van beeldmateriaal uit de docu.

Met de thema’s en vragen die we behandelen, helpen we jou en je organisatie om dieper na te denken over de huidige situatie en om actiepunten te ontwikkelen voor je dagelijkse werk.

“Ik heb een dieper inzicht gekregen in wat wel en niet kan werken met inclusiviteit.”

Hoe zijn de gesprekken opgezet?

De bijeenkomsten worden geleid door Fenneke van der Deijl van Urban Villagers. Zij is gespecialiseerd in vraagstukken over diversiteit en inclusie én op het gebied van participatie en sociale cohesie. Zij houdt zich dagelijks bezig met onderwerpen en werkwijzen rondom diversiteit en democratie. 

Praktisch kan je het volgende verwachten:

 • online bijeenkomsten,
 • kleine, vaste groep mensen,
 • drie maal een uur, wekelijks,
 • deelnemers hebben zelf invloed op het thema van de volgende bijeenkomst,
 • extra informatie via een artikel, video of presentatie ter voorbereiding van een bijeenkomst (wordt opgestuurd per mail),
 • gratis deelname (tegenprestatie: achteraf goede feedback geven 🙂
Een vaste groep komt drie keer bij elkaar voor een online gesprek.

Dit is iets voor jou en jouw organisatie

Je bent maatschappelijk betrokken en geinteresseerd in het verloop van de crisis. Maar vooral in het bevorderen van een inclusieve samenleving waarin kansengelijkheid centraal staat.

Vanuit je werk of vrijwilligerswerk heb je te maken met de diversiteit van de samenleving en je ziet dat sommigen in jouw buurt of werkveld minder goed hun stem kunnen laten horen.

De vraag is: hoe kan je mensen bereiken, zeker nu in deze tijd? Hoe krijgen ze toegang tot cruciale diensten en zaken, voor henzelf of hun kinderen? En hoe kunnen we er met verschillende groepen en partijen voor zorgen dat er geen tweedelingen ontstaan in de samenleving?

Voor deze gespreksbijeenkomsten worden mensen uitgenodigd vanuit welzijnswerk, onderwijs, gezondheidszorg, lokale overheid, verenigingsleven, bewonersorganisaties, kunstenaars, documentairemakers, etc..

Thema’s

Elk gesprek heeft een eigen thema. Je krijgt de kans dat thema voor te bereiden om op die manier tijdens de bijeenkomst dieper op zaken in te kunnen gaan.

We behandelen bijvoorbeeld

 • identiteitsbeleving in isolatie of op 1,5 meter,
 • valkuilen van doelgroepbenadering,
 • wie zitten er in of juist buiten de bubbel?,
 • voldoende solidariteit tussen buren; voldoende in beleid?
 • welke kansen hebben (internationale) studenten straks op de arbeidsmarkt?

Inhoudelijk zal de nadruk liggen op het interpersoonlijke contact in de maatschappij van de toekomst, de veerkracht en/of kwetsbaarheid van mensen en de manier waarop we straks weer nader tot elkaar kunnen komen, letterlijk en figuurlijk.