Inclusiviteit in de Wijk

In Utrecht werden de wijkraden omgevormd tot wijkplatforms met als doel een bredere groep mensen in de wijk te betrekken. Naar aanleiding daarvan organiseerde Urban Villagers een workshop over diversiteit en inclusie. Dit blog helpt alvast om na te denken over die thema’s. Niet alleen voor Utrechters 😉

Een belangrijk uitgangspunt bij de wijkplatforms is inclusiviteit: het betrekken en verbinden van zoveel mogelijk en zo divers mogelijke groepen uit de wijk. Om meer te weten te komen over dit onderwerp, heeft een aantal van u deelgenomen aan de workshop “Inclusiviteit in de wijk” door Urban Villagers. Het doel van deze workshop was om te leren hoe je als actieve bewoners over inclusiviteit kunt denken. Uit die workshops kwam de vraag om een vervolg hierop te organiseren.

Een belangrijke vervolgstap is dan ook, hoe je inclusiviteit vormgeeft in je eigen wijk. Hoe betrek je diverse groepen bij het wijkplatform? Hoe kan een wijkplatform zich organiseren zodat iedereen op een gelijkwaardige manier meedoet? Hoe kom je in contact met moeilijk bereikbare mensen?

Om ruimte te geven aan zulke praktijkvragen, bieden wij je een verdiepende workshop. Deze workshop wordt per wijkplatform gegeven en zal begrippen als ‘verbinding’ en ‘inclusiviteit’ uitwerken op een praktische manier die toepasbaar is in uw eigen wijk. De gemeente Utrecht stelt de workshop nog steeds beschikbaar maar kan natuurlijk ook worden aangevraagd door platforms, wijkraden, buurtcomités, etc. in andere gemeenten.

De leidende vraag in de workshop is: hoe kan mijn wijkplatform communiceren en handelen op een wijze die diverse groepen bewoners, ondernemers, professionals in de wijk aanspreekt en hoe kan het platform op die manier verbindend werken?

De workshops worden in principe in fysieke setting aangeboden maar kunnen ook online plaatsvinden.

Omdat elke wijk anders is, zal elk platform of comité een ander accent willen leggen op de praktische uitwerking. Om ervoor te zorgen dat de workshop goed aansluit bij de wijk-vraag, zal ok als workshopleider voorafgaand een verdiepend gesprek houden met enkele deelnemers per wijkplatform.

Naast mijn expertise op het gebied van bewonersparticipatie en diversiteitsvraagstukken ben ik ook zelf als bewoner actief in Utrecht en heb daarmee een goed beeld van de onderwerpen en dilemma’s die er toe doen.

Fijne dag! Fenneke

Waarom inclusiviteit in onze democratie juist nu zo belangrijk is

Hoeveel democratische processen kun je opnoemen? Hoeveel spelen er zich af in jouw directe omgeving? Weet je waarop je allemaal invloed kunt hebben?

Waarschijnlijk vragen die je niet zomaar kunt beantwoorden. Nou ja, een paar wel. Zoals landelijke en gemeentelijke verkiezingen. Maar democratie, waarbij de stem van iedereen invloed heeft en waaraan iedereen mee kan doen, is meer dan dat. Naast die ‘representatieve’ democratie, zijn er ook veel vormen van ‘participatieve’ democratie.

Misschien heb je wel eens gehoord van G1000, e-democratie of buurtbudgetten. Dat zijn lokale methodes en processen die ook een deel vormen van ons democratische systeem.

Een G1000 bijeenkomst brengt mensen samen om de belangrijkste onderwerpen in een gemeente te inventariseren en vervolgens te agenderen. Bewoners van zo’n gemeente hebben daardoor invloed op welke onderwerpen aandacht gaan krijgen (van de gemeente maar soms ook van een andere organisatie).

E-democratie maakt het mogelijk om mensen online te laten meepraten en meebeslissen. Ze hoeven dus niet fysiek ergens aanwezig te zijn (wat om uiteenlopende redenen de voorkeur kan hebben). Verschillende online tools laten inmiddels zien dat bijvoorbeeld de uitvoering van lokale ideeën tot stand komen met behulp van de mensen die er wonen.

Buurtbudgetten geven mensen de kans om de besteding van geld in hun wijk te beïnvloeden. Onze eigen werkwijze Buurttender geeft daarvoor zelfs een concreet stappenplan zodat de inwoners van een buurt echt zelf regie kunnen nemen.

Wie weet hiervan?

Maar weten al die bewoners dat? Weten jouw buren wanneer ze hun stem kunnen laten horen? En over welke onderwerpen het dan gaat?

Als niet iedereen die mee wil doen, ook mee kan doen; als alleen een deel van de buurt op de hoogte is? Is het dan wel zo democratisch? Hebben we dan wel een goed beeld van wat mensen echt willen of nodig hebben?

Democratie en diversiteit gaat over het creëren van mogelijkheden voor beïnvloeding voor iedereen: mogelijkheden om mee te doen aan het (lokale) democratische proces.

En dat begint erbij dat mensen op de hoogte moeten zijn. En vervolgens dat ze actie kunnen ondernemen.

In veel gevallen is het niet ingewikkeld om dat te bereiken. Maar kijk je even voorbij de mensen die goed ter been zijn, voldoende tijd hebben, Nederlands verstaan en lezen of zonder aarzelen hun stem laten horen, dan wordt het al wat ingewikkelder.

Hoe bereik je iedereen?

Dat is afhankelijk van het project en van de wijk waarin het zich afspeelt. Zelf vind ik projecten of activiteiten die te maken hebben met ‘agenda setting’ interessant als beginpunt. Namelijk dat mensen kunnen zeggen wat prioriteit heeft en welke punten op een agenda moeten komen.

Ik gebruik het als voorbeeld om te laten zien op welke laagdrempelige manier mensen invloed kunnen hebben:

Het beïnvloeden van een uiteindelijk besluit begint bij het beïnvloeden van een agenda. Dat kan de agenda zijn van de activiteiten-commissie van het buurthuis (bijv. meer vraag naar activiteiten voor ouderen of juist voor jongeren) of de agenda van de gemeenteraad (meer budget voor groen en recreatie, of juist meer voor eenzaamheidsbestrijding).

De mensen die gebruik maken van bijvoorbeeld recreatiegroen of buurthuis activiteiten, moeten zich daarover kunnen uitspreken. Maar ook mensen die er nog niet bij betrokken zijn. Want zij kunnen juist zeggen waar nog meer behoefte aan is of wat noodzakelijk is.

Inclusief en dus divers

Om erachter te komen wat dus echt op de agenda moet komen, is het belangrijk om een brede groep mensen aan het woord te laten. Mensen met

 • Een drukke baan en weinig tijd,
 • Verschillende interesses,
 • Veel tijd,
 • Verschillende achtergronden,
 • diverse behoeftes.
 • etc.

Wie dat precies zijn, is iets om per wijk uit te vinden. En hoe je ze bereikt ook. Want iemand met een drukke baan die geen Nederlands spreekt, wil op een andere manier informatie krijgen dan iemand met groene vingers die door pensionering veel tijd heeft en wel de taal spreekt. En ook wat betreft onderwerpen is de laatste persoon natuurlijk gemakkelijker bereikbaar als het gaat om zaken in het openbaar groen.

Daarnaast is het belangrijk dat mensen zich op hun gemak voelen. En dat ze vertrouwen hebben in wat er gaat gebeuren. En dat locaties toegankelijk zijn voor rolstoelen en kinderwagens en dat websites lees- of hoorbaar zijn.

Flink wat om rekening mee te houden

Ja, het kost meer tijd om iedereen te bereiken. Daar moet je als buurtinitiatief rekening mee houden maar zeker ook als gemeente. Meer tijd is meer geld. Maar het gaat wel om onze democratie! Dus het is wat waard.

Juist met al die kleine en grote vormen, op lokaal en nationaal niveau, is het nodig heel erg goed stil te staan bij de vraag hoe iedereen bereikt wordt.

– – – – –

In onze verschillende workshops over ‘Democratie en Diversiteit’ gaan we dieper in op inclusiviteit, communicatie en de rol die jij speelt in een wijk als bewoner of vanuit de gemeente (ambtenaar/bestuurder/raadslid) .

En dan is er nog nieuws! Binnenkort kun je je inschrijven voor een lokale bijeenkomst die is gebaseerd op de documentaire “Terug naar de Akbarstraat” die eind januari werd uitgezonden door de NPO.

We werken hierin samen met de makers van de documentaire en gaan in op de vraag: ‘Hoe leven we samen in een buurt, zodat iedereen zich van waarde voelt?’

Zal ik je op de hoogte houden? Stuur een berichtje naar info@urbanvillagers.org

Fijne dag! Fenneke

Img H. Knoester

Wat is er mis met een ladder?

In het vorige blog hadden we het over invloed hebben.

Invloed op je omgeving door het opzetten van een participatieproject.

En dat je daar vooral samen met belanghebbenden over moet praten zodat je ook samen stappen in dezelfde richting kan maken.

Want als slechts één partij bepaalt hoeveel invloed de ander mag hebben, kom je maar moeilijk tot goede samenwerking in participatieland.

In dat verhaal werd ook de participatieladder genoemd die als model kan worden gebruikt om de mate van invloed te definiëren. Vooral gemeentes gebruiken ‘m.

Maar er is wat met die ladder.

De ladder, of trap, lijkt naar ‘het hoogste doel’ te leiden.

Het model impliceert namelijk dat je onderaan begint en vanzelfsprekend de ambitie hebt om bovenaan te komen.

Wandelend en worstelend ga je van geïnformeerd worden tot meebeslissen.

Dus als je samen met de gemeente alle treden hebt bewandeld, dan heb je waarschijnlijk iets geweldigs bereikt.

Maar dat is wel heel lineair gedacht. Niet iedereen wil in een rechte lijn omhoog.

Die verschillende woorden en activiteiten vind ik prima te gebruiken. Daar ligt het niet aan. En ambities zijn ook goed.

Het is alleen dat die activiteiten juist tegelijkertijd kunnen plaatsvinden.  

Zelfs binnen één bewonersinitiatief: er zijn mensen die willen meedenken en er zijn er die willen meedoen. Sommigen willen meebeslissen en anderen willen alleen een handje helpen bij een activiteit.

Er is dus een scala aan mogelijkheden van samenwerken en participeren.

Geïnspireerd door de participatieladder maar ook door de tekortkomingen van het model, bedacht Anne de Zeeuw samen met Mellouki Cadat het model Vliegwiel.

In een artikel leggen ze uit hoe bepaalde elementen invloed hebben op participatie en met name op digitale democratie.

In het midden van het model staan drie overlappende cirkels (een Venn-diagram of ook wel vliegwiel genoemd). Als ik de elementen van digitale democratie weglaat en me richt op de overlap waar ik een paar jaar geleden ook al over schreef, dan blijft alleen het midden over. Voor het gemak dan maar het Fenn-diagram genoemd:

Je ziet dat het hierbij niet gaat om een trap met een hoogste doel.

Maar om de overlap tussen verschillende manieren van samenwerken, participeren en betrokken zijn.

In het boek dat ik samen met Anne schreef, gaan we meer in op de toepassing ervan. Met een praktijkvoorbeeld erbij.

Wil je meer lezen over hoe je de samenwerking tussen bewoners en gemeente kunt verbeteren?

Download nu kosteloos ons boek Zo krijg je de prioriteiten van bewoners op de agenda.

Het staat boordevol tips. En geeft handig aan hoe je de stappen naar samenwerking kunt plannen.

Ga naar urbanvillagers.org.

Fijne dag! Fenn

Een beetje invloed of juist heel veel?

Iemand vroeg me laatst: hoe organiseer je eigenlijk een participatieproject? En waarop hebben mensen dan invloed?

Een vraag die op vele manieren kan worden beantwoord. Zeker het eerste deel.

Want er zijn eindeloos veel voorbeelden van participatieprojecten die op net zo veel manieren worden georganiseerd.

Een buurtmaaltijd organiseren, samen een moestuin beginnen op een stuk verwilderde grond, een zorgproject opzetten; het beheer van een buurthuis overnemen, een buurtbiebje in elkaar schroeven. Noem maar op.

Dus ik focuste op: wat levert een participatieproject op, wat bereik je ermee?

En dus niet het beantwoorden van hoe, maar van wat.

(Sommige mensen vinden participatie trouwens een rotwoord, maar zo werd de vraag gesteld).

Wat wordt er bereikt in een participatieproject?” was de specifiekere vraag. En die begon ik te beantwoorden. Maar al snel merkte ik dat ook het opnoemen van wat er zoals bereikt wordt, ook een hele lijst ging opleveren.

Dus maakte ik het abstracter: wat hebben al die projecten met elkaar gemeen?

En op deze manier de vraag afpellend kwam ik tot het overkoepelende aspect, namelijk: invloed.

Al die projecten oefenen invloed uit.

Of het nou gaat om een bloementuin aanleggen of het stimuleren van de energietransitie in een wijk. Iemand die een buurtproject gaat opzetten, zal gaan beïnvloeden.

“Maar waaróp heb je dan invloed?” was de volgende vraag.

 • Door een project uit te voeren, heb je invloed op welke mensen op wat voor manier samenkomen.
 • Door met andere partijen te bedenken hoe een park opnieuw moet worden aangelegd, heb je invloed op het denk- en ontwerpproces.
 • Als je stem wordt gehoord bij het nemen van beslissingen, dan is er invloed op besluitvorming.

En je bepaalt samen hoe en welke invloed wordt uitgeoefend. Als het goed is.

Want soms bepaalt een grote organisatie dat voor jou.

Dus ik begon uit te leggen over de participatieladder; een model dat door overheden wordt gebruikt en waarmee wordt gekozen en gedefinieerd in hoeverre er invloed kan worden uitgeoefend.

Wordt er door de gemeente gekozen voor weinig invloed, dan heet dat ‘informeren’ en sta je onderaan de ladder. Men mag zich bijvoorbeeld laten informeren tijdens een bijeenkomst en daarna mag men vragen stellen.

Wordt er gekozen voor een hoog participatieniveau dan heet het ‘besluiten’. Betrokkenen hebben dan invloed op beslissingen die (door de gemeente) worden genomen.

Maar wanneer het eenzijdig wordt bepaald, leidt dat vaak tot touwtrekken.

Alle betrokken partijen willen graag van te voren weten hoe ver het gaat met die invloed. En of er ruimte is om nóg verder te gaan.

Bij participatieprojecten is het dus belangrijk dat van te voren en vooral samen wordt nagedacht over de mate van invloed en de manier waarop dat kan gebeuren.

Dus de vraag hoe organiseer je een participatieproces? zou altijd beantwoord moeten worden met:
Door gezamenlijk de gewenste mate van beïnvloeding te benoemen en samen een proces vast te stellen om dat te bewerkstelligen.

Met de projecten van Urban Villagers hebben we inmiddels veel ervaring in het vormgeven van ‘beïnvloeding’ en participatieprocessen. En weten we ook wanneer het moeilijk wordt.

We willen graag die kennis met je delen.

Bijvoorbeeld tijdens het programma Sterk Initiatief.

Ben jij bezig met het ontwikkelen van een participatieproject? Zit je in de startfase of wil je juist verder vooruit komen?

In het coachings- en leerprogramma Sterk Initiatief krijg je hulp bij het bedenken en uitwerken van je doelen. En bij gesprekken waarin je bepaalt hoeveel ‘beinvloedingsruimte’ er is of zou moeten zijn.

Het kan een kleine activiteit zijn of een complex project waarin strategische keuzes worden gemaakt. In beide gevallen stel je eerst doelen en bepaal je wat je wilt bereiken. En hoeveel invloed je waarop wilt hebben.

Het programma helpt je verder met coaching, tips, keuzes maken, samenwerken, communicatiemiddelen ontwikkelen, fondsen werven. Noem maar op.

Je leert van experts en van elkaar. Want naast individuele coaching zijn er ook groepsbijeenkomsten.

En je bouwt aan je netwerk in jouw omgeving. Want de deelnemers komen uit hetzelfde gebied. Dus niet alleen tijdens het programma, ook daarna kun je elkaar helpen.

Het programma duurt ongeveer tien maanden. Genoeg tijd om echt stappen te maken.

Wil je meer weten? Neem contact op via Fenneke@urbanvillagers.org of bel 06-26506426. Dan kun je vragen stellen en vertel ik wat je nog meer kunt verwachten.

Fijne dag! Fenneke

Begraafplaats van goede ideeën

Ja, ja, er zijn reuze veel ideeën. Vooral in een buurt.

Iedereen heeft wel een idee over hoe de buurt leuker, veiliger, mooier, groener, gezelliger kan.

Daar zou een wat mee gedaan moeten worden!

Maar er zijn al talloze bijeenkomsten waarbij die ideeën gedeeld kunnen worden. In elke gemeente.

Er wordt gebrainstormd, opgehaald en geïnventariseerd. Vaak is men het met elkaar eens, terecht, dat het goede ideeën zijn. Inspirerend. Vernieuwend. Verbindend.

En regelmatig wordt er ook iets mee gedaan. De ideeën worden namelijk meegenomen.

Waar naartoe weet alleen geen mens.

En waar blijven ze dan? En doet iemand er nog wat mee?

— —

Samen werken aan de omgeving, samen stadmaken of co-creëren begint natuurlijk met brainstormen.

Het is juist goed dat mensen met elkaar in gesprek komen en een notie vormen over wat echt belangrijk is voor de buurt.

Maar als je slechts ideeën ophaalt en ze alleen maar ‘meeneemt’, dan heb je een begraafplaats voor ideeën gemaakt.

De ideeën hebben een leven gehad en gaan onverrichter zaken weer dood. Er is niks mee gebeurd.

Dat is jammer.

Doe een belofte. Omschrijf hoe een idee zal worden gebruikt. Werk het hele proces door om een route of verschillende routes van een levend idee in kaart te brengen.

In marketing termen het dat een customer journey maar hier dus een ‘ideas journey’.

Laat zien wat ermee zou kunnen gebeuren en wie ermee aan de slag gaat.

En beloof dat er ook echt iets uit zal komen. Op die manier weet de moeder van het idee hoe haar idee verder kan groeien. Anders ‘baart’ ze de volgende keer niet meer.

Zo vermijd je niet alleen de begraafplaats. Het geeft ook duidelijkheid, waardering en een kader voor de invloed die het idee kan gaan hebben.

In onze werkwijze ‘Buurttender’ hebben we het zo omschreven:

 • Het beste, meest urgente idee wordt benoemd en gekozen door de buurt.
 • Het wordt omgevormd tot actiepunt en daarna tot project-opdracht.
 • De opdracht wordt uitgevoerd want er is geld voor beschikbaar gesteld door de gemeente (dat is van te voren afgesproken).

Op die manier is er duidelijkheid.

Wil je meer weten over Buurttender? Kijk op www.buurttender.nl en boek de workshop.

Tijdens de workshop maak je kennis met de werkwijze en bespreken we samen met anderen uit de buurt wat er nodig is om meer zeggenschap te krijgen.

Of wil je meer weten over samen een proces vormen waarin de verwachtingen van verschillende partijen zijn verwerkt en waarin duidelijkheid wordt gegeven over hoe er kan worden meegedaan?

Neem vrijblijvend contact op via fenneke@urbanvillagers.org . Dan praten we over hoe ik je verder kan helpen.

Fijne dag! Fenneke

Het succesverhaal van Buurttender in Bovenveen

 Een succesvolle Buurttender is er één die is afgemaakt. Ja, zo simpel is het. Maar een heel succesvolle is er één waar nog veel meer gebeurt dan het doorlopen van de stappen. Waar steeds meer mensen erbij komen, actief worden, elkaar leren kennen. En waaruit nieuwe initiatieven ontstaan, mensen nieuwe invulling aan hun leven geven en kleine lokale ondernemers kunnen groeien.

Dat noemen we ‘de fantastische bijzaken’.

In de wijk Bovenveen wilde mevrouw Van Kesteren graag verschillende bewonersinitiatieven samenbrengen. Met als doel: meer zelfsturing en ‘samenredzaamheid’ in de buurt. Ze had ambitieuze ideeën maar nog geen begin.

Wie is er begonnen?

Ik ontmoette haar toen zij op zoek was naar manieren om zeggenschap in haar buurt te vergroten. Ze deed mee aan een workshop over Buurttender en was er meteen van overtuigd dat dát was wat ze nodig hadden in Bovenveen.

Op datzelfde moment was de gemeente Leidschendam-Voorburg, waar Bovenveen onderdeel van is, ook op zoek naar nieuwe werkvormen om juist overheidsparticipatie vorm te geven.

Na een gesprek met de gemeente, mevrouw Van Kesteren en een aantal van haar buurtgenoten, werd Buurttender gestart (en ik kreeg meteen een enthousiaste buurtrondleiding van Van Kesteren) .

Eerste stap en dan verder

Buurttender volgt vijf stappen, die zijn uitgedacht en uitgeprobeerd. Alleen de eerste stap heeft een keuze: beginnen we met een specifiek thema of vraag? Of beginnen we het ophalen van ideeën in de buurt?

In Bovenveen begonnen we met breed ophalen van wensen, ideeën en zorgen. Er kwam van alles uit: van Engelse les tot het verleggen van tramroutes, van huiswerkbegeleiding tot een volière, van sport tot natuuronderwijs. Het één was ambitieus en duidelijk in het algemeen belang, het ander was klein en soms wat eenzijdig.

Na het ordenen van de ideeën volgde de peiling in de wijk: welk van de wensen vindt u het belangrijkst voor de wijk? Aan welk idee moet het geld worden besteed?

De Focusgroep (een gemengde, toegewijde club bewoners aangevuld met experts wanneer nodig) kon aan de slag met twee prioriteiten: gratis sportactiviteiten en intensiever sociaal gebruik van het park.  Aan deze groep de taak om er, met onze begeleiding en feedback vanuit de buurt, een “buurtopdracht” van te maken die als een aanbesteding kon worden uitgeschreven. En die opdracht was: organiseer gratis sport- en speldagen in het park voor alle doelgroepen in Bovenveen.

Wat maakte het zo bijzonder? 

 • Eén van de redenen waardoor deze Buurttender extra succesvol werd, is dat de bewoners erop stonden dat zij mee mochten doen met het organiseren van de sport- en speldagen. En niet alleen meedoen: ze wilden ervan leren zodat ze het daarna zelf konden.
 • Na de eerste sportdag kwam er, in samenwerking met de organisator (de tenderwinnaar), ook een openbare fitplek in het park. Dit werd aangegrepen om een programma op te zetten waarin buurtgenoten sportcoach voor elkaar konden worden.
 • De bewoners die hebben bijgedragen aan de organisatie van de sportdagen hebben er veel van geleerd. Ze zijn inmiddels een vaste waarde in de wijk. En ook nog eens goed georganiseerd: vorige maand hebben zij een stichting opgericht!
 • De gemeente leverde expertise waar nodig. En nadat Buurttender klaar was en de opdracht moest worden uitgevoerd, heeft ze extra geholpen de betrokkenheid van bewoners te garanderen.
 • Een van de bewoners kwam erachter dat actief burgerschap, participatie en samenwerking met de gemeente haar zo veel positieve energie gaf, dat zij nu naar mogelijkheden kijkt om zich daar professioneel verder in te ontwikkelen.

 Geld en invloed

De bewoners waren blij om zeggenschap te krijgen over de besteding van publiek geld. Maar meedoen en inhoudelijk sturing geven aan de ontwikkelingen in de wijk, vonden ze nog belangrijker.

Buurttender organiseert beiden. Het verloopt in vijf stappen, die staan vast. Maar de energie in een buurt kan zorgen voor verrassende fantastische bijzaken.

Jouw Buurttender

Wat kan Buurttender betekenen voor jouw buurt? Maak gebruik van de kennismakingsworkshop.

Je leert hoe Buurttender werkt en ook

 • wat er nodig is om draagvlak te creëren,
 • hoe je jouw buurt betrekt bij buurt-beslissingen, en
 • we bespreken de aansluiting bij andere buurtprojecten en gemeentelijk beleid.

Kijk op www.buurttender.nl of mail direct naar Fenneke@urbanvillagers.org

Fijne dag! Fenneke

 Fenneke van der Deijl, Bedenker en Projectleider van Buurttender

 Wat anderen zeggen over Buurttender:

“Met een Buurttender bepalen bewoners zelf wat er in hun wijk gebeurt. Dat vergt inzet, maar is het waard.” – Kelli v.d. Waals in Vrij Nederland

 “Waardevol is vooral dat het een haalbaar én vernieuwend concept is waardoor denk- en doekracht van inwoners en gemeente elkaar versterken” – Mikis de Winter, Open Overheid.

 “Buurttender past goed bij een terugtrekkende overheid. Buurttender is een serieuze optie om ervoor te zorgen dat overheid niet meer gaat bepalen wat er moet gebeuren in de wijk maar dat bewoners daar zelf over gaan” – wethouder Stemerdink, Leidschendam-Voorburg

 “Buurttender helpt bewoners aan zeggenschap en laat de gemeente zien wat er speelt en wat prioriteit heeft” – Nicolette Ligtermoet, bewoner Bovenveen.

 Leer Buurttender kennen en maak nu gebruik van ons tijdelijke aanbod voor een gratis workshop.

Kijk op www.buurttender.nl of mail direct naar Fenneke@urbanvillagers.org

20 dingen die je moet weten over actieve bewoners

 

 1. Ze zijn ongeorganiseerd.
 2. Nee, ze zijn juist wel georganiseerd. (aha, ze zijn beide!) ze kunnen formeel of informeel zijn georganiseerd. Ze kunnen een stichting zijn of een frequente groep. Ze kunnen zelfs commercieel zijn.
 3. Er is een verschil tussen individuele bewonersbelangen en belangen die zijn georganiseerd en waar een hele groep voor staat.
 4. Actieve bewoners zijn maar een deel van alle mensen die met een wijk te maken hebben.
 5. De één wil meedoen op procesniveau en concepten uitdenken, de ander wil een praktische bijdrage leveren.
 6. Mensen willen graag worden aangesproken op hun kennis en kunde.
 7. En voelen zich ongemakkelijk wanneer er juist te veel van ze wordt verwacht.
 8. Bewoners vinden het fijn als naar hun ervaring én expertise over de buurt wordt gevraagd.
 9. Actieve bewoners maken graag afspraken in hun eigen buurt, i.p.v. op een kantoor ergens anders.
 10. De term ‘usual suspects’ is best wel negatief. Maar met deze negatieve term worden juist heel actieve bewoners aangeduid. Gek hè?
 11. Betrokken bewoners weten heel goed dat vrijwillig niet hetzelfde is als vrijblijvend.
 12. Initiatiefnemers werken in eerste instantie vanuit hun passie. En vinden het fijn als dat wordt gewaardeerd.
 13. Ze weten het vaak beter.
 14. Maar soms weten ze het ook even niet.
 15. Actieve bewoners en gemeentes hebben vaak een ander tempo. Bespreek dat met elkaar en bespreek de verwachtingen.
 16. Veel bewoners vinden samenwerken met de gemeente lastig en vinden de organisatie complex. Dat is ‘ie ook! Maar als iemand het kan uitleggen, scheelt dat frustratie.
 17. Initiatiefnemers zitten vol ideeën. Samen de beste ideeën uitwerken leidt tot resultaten. En dat vinden ze fijn.
 18. Actieve bewoners vinden het belangrijk dat er draagvlak is voor hun initiatieven. Ook zij hebben het algemeen belang vaak hoog staan.
 19. In een gevorderd stadium willen initiatieven vaak meer te zeggen hebben over de buurt of over besluitvorming. Goede informatievoorziening is cruciaal om te kunnen weten waarover men kan meebeslissen.
 20. Meebeslissen kan het beste wanneer er nieuwe besluitprocedures worden ontwikkeld. Actieve bewoners denken daar graag over mee.

Actieve bewoners zijn ook maar mensen.

Wat vind jij belangrijk? Wat moeten mensen nog meer weten over actieve bewoners?

Bewoners beoordelen een projectplan

Bewoners laten (mee)beslissen kan het best wanneer de bekende beslismethoden worden aangepast. Verander dus de beslismethode op zo’n manier dat de beslissing niet genomen kan worden zonder dat bewoners ook hun stem laten horen.

Eén van de sub-stappen van Buurttender, heeft zo’n moment waarop een kleine groep bewoners projectplannen beoordelen. Met hun beoordeling van deze tenders beslissen zij welke er doorgaan naar de volgende ronde. En dus ook op welke hun wijkgenoten kunnen gaan stemmen. Een verantwoordelijk taak dus.

Beslissen welke projectplannen goed zijn en welk er afvallen, is geen sinecure. Elk projectplan heeft zijn eigen opzet en signatuur. Elk plan benadrukt net weer andere zaken. Daarbij is de één meer sfeer-omschrijvend zonder al veel vast te leggen en is de ander heel feitelijk en planmatig zonder dat er een gevoel uit spreekt.

Geen expert, wél een beslissing nemen

Hoe kan een diverse groep bewoners, die niet allemaal thuiszijn in het systematisch beoordelen van projecten, dan toch een goede beslissing nemen? En hoe kunnen zij worden geholpen om objectief te beoordelen?

Urban Villagers ontwikkelde hiervoor een systeem. Hiermee worden bewoners geholpen met:

 • Het vergelijken van projectplannen;
 • Het afwegen van wat echt belangrijk (oftewel, hoofdzaak en bijzaak te onderscheiden);
 • Het beoordelen op objectieve gronden mét meeweging van personlijke indrukken.

Dit systeem is te gebruiken door mensen die thuis zijn in het beoordelen van projecten of die thuis zijn in systematisch denken en werken. Maar het is ook gemaakt voor degenen die er niet bekend mee zijn.

Op deze manier kan een groep mensen met zeer diverse achtergronden op een goede manier samen een beslising nemen.

Help elkaar, gebruik andermans kennis

De basis hiervan is het idee dat in een wijk heel veel kennis en expertise aanwezig is. En die kennis kan gedeeld worden. Niet iedereen die wordt gevraagd mee te denken over een beslissing, hoeft alle kennis in huis te hebben. Het gaat erom dat de juiste kennis en ervaring wordt samengebracht. Is de één een goed in logisch nadenken en de ander in het uitvoeren van een idee? Breng ze samen en bundel de krachten.

Bij een Buurttender worden bewoners geholpen op deze manier gebruik te maken van elkaars kennis. En worden zij geholpen samen beslissingen te nemen.

De basis van het beoordelingssysteem

Het beoordelingssysteem van Buurttender gaat in ten eerste uit van de input van bewoners: zij stellen de beoordelingscriteria op; daarna zorgen ze voor een weging van die criteria waardoor weten wat belangrijk is en welk criterium minder belangrijk is en vervolgens worden er per criterium punten gegeven aan de ingediende tenders.

Beoordelingssysteem projectplan 1

Hulp bij verandering

Omdat Urban Villagers zelf ook verschillende soorten kennis en ervaring combineert, kunnen we dergelijke methodes ontwikkelen. Zo gaat in dit geval ervaring met gemengde groepen bewoners hand in hand met kennis van toetsmethoden uit het hoger onderwijs. Slimme combinatie, toch?

Wil jij ook aan de slag met het veranderen van beslismethoden? Wil je ook dat bewoners hun stem kunnen laten horen bij een beslissing?

Urban Villagers geeft advies. Neem contact op met Fenneke@urbanvillagers.org

 

 

Hoe kunnen bewoners werkelijk zelf bepalen?

We betalen allemaal belasting en weten dat de gemeente dat geld voor ons gaat besteden. Tenminste, dat was een hele tijd zo. Maar dat is aan het veranderen. In de meeste gemeentes, kunnen burgers meepraten over hoe het belastinggeld moet worden besteed. Maar de manier waarop men kan meepraten, is soms nog uit het jaar kruik. Zo wordt “inspraak” tijdens raadsvergaderingen nog steeds hooggewaardeerd (en als voorbeeld gegeven van bewonersparticipatie) en zijn er soms niet eens goede alternatieven. Dat kan dus beter.

Wie beslist over geld? En hoe komt zo’n beslissing tot stand? Niet alleen via gemeenteraadsverkiezingen willen mensen invloed hebben op de besteding van publiek geld, ook op een veel directere wijze willen zij meebepalen wat ermee gebeurt. En dat kan. Bewoners hebben namelijk te maken met alledaagse zaken in hun buurt of wijk waarover zij prima kunnen beslissen. Maar de juiste methodes moeten daarvoor worden gebruikt.

Hé, ze hebben geluisterd!

Er zijn gemeentes die dat inmiddels weten en er werk van maken. Er zijn verschillende voorbeelden te noemen waarbij bewoners meepraten over omgevingsplannen, over de organisatie van zorg of over de herinrichting van een straat. In sommige gevallen zijn zulke voorbeelden een groot succes en wordt de input van bewoners gebruikt. Er wordt dan echt geluisterd. In andere gevallen moet er nog flink worden gewerkt aan het waarderen en verwerken van de mening en ideeën van bewoners.

Maar laten we even het voorbeeld van aanbestedingen nemen. In sommige gemeentes, bijvoorbeeld Utrecht, wordt getracht bewoners te betrekken bij bepaalde delen van een aanbestedingstraject. Aanbestedingstrajecten zijn over het algemeen ingewikkeld en er zijn verschillende fases. Bij vooruitstrevende gemeentes, worden bewoners dus gevraagd mee te denken in bepaalde fases van zo’n traject.

Mooi. Maar waarom niet bij alle fases? Buurttender is een traject waarbij alle fases worden geleid door bewoners en waarbij de gemeente faciliteert.

download

Bewoners beslissen

Deze week was de deadline voor het indienen van een tender voor de wijk Bovenveen. De wijk heeft, via de stappen van Buurttender, een specifieke opdracht geformuleerd: sport&speldagen in en voor de wijk. Daarna zijn ze op zoek gegaan naar mogelijke opdrachtnemers. En die hebben dus deze week hun voorstellen ingediend.

Een kleine groep bewoners gaat eerst een selectie maken. Ze beoordelen in hoeverre de tender voldoet aan de opdracht die ze hebben omschreven. Daar is een systeem voor ontwikkeld dat bewoners helpt neutraal te beoordelen.

Omdat de gemeente faciliteert en formeel de (financiele) opdrachtgever is, kijken de juristen en financials naar de geselecteerde tenders. Zij beoordelen op basis van “Ja, tenzij” (en niet ‘nee, mits’). Op deze manier is de beurt dus eerst aan bewoners en wordt hun keuze gehonoreerd.

Daarna kan de hele wijk gaan stemmen voor de beste tender!

Om de vraag beantwoorden…

Dus hoe kunnen bewoners zelf bepalen? Door de beslismethode zo te maken, dat er niets bepaald kan worden zonder de bewoners.

Meer informatie over Buurttender vind u ook op de speciale website buurttender.nl


Wilt u als gemeente meer weten over nieuwe manieren om besluiten te nemen met bewoners? We verzorgen workshops en begeleidingstrajecten.

Neem contact op met Fenneke@urbanvillagers.org voor vrijblijvende informatie.