Inclusiviteit in de Wijk

Speciaal voor Utrechtse wijkplatforms.

Een belangrijk uitgangspunt bij de wijkplatforms is inclusiviteit: het betrekken en verbinden van zoveel mogelijk en zo divers mogelijke groepen uit de wijk. Om meer te weten te komen over dit onderwerp, heeft een aantal van u deelgenomen aan de workshop “Inclusiviteit in de wijk” door Urban Villagers. Het doel van deze workshop was om te leren hoe je als actieve bewoners over inclusiviteit kunt denken. Uit die workshops kwam de vraag om een vervolg hierop te organiseren.

Een belangrijke vervolgstap is dan ook, hoe je inclusiviteit vormgeeft in je eigen wijk. Hoe betrek je diverse groepen bij het wijkplatform? Hoe kan een wijkplatform zich organiseren zodat iedereen op een gelijkwaardige manier meedoet? Hoe kom je in contact met moeilijk bereikbare mensen?

Om ruimte te geven aan zulke praktijkvragen, bieden wij je in opdracht van de Gemeente Utrecht, de mogelijkheid om een verdiepende workshop door Urban Villagers te volgen. Deze workshop wordt per wijkplatform gegeven en zal begrippen als ‘verbinding’ en ‘inclusiviteit’ uitwerken op een praktische manier die toepasbaar is in uw eigen wijk. De leidende vraag zal zijn: hoe kan uw wijkplatform communiceren en handelen op een wijze die diverse groepen bewoners, ondernemers, professionals in de wijk aanspreekt en hoe kan het platform op die manier verbindend werken?

De workshops worden in principe live aangeboden en zullen na de zomervakantie starten. De bijeenkomsten vinden plaats op coronaproeve wijze: in grote zalen in het buurthuis of op een wijkbureau, met maximaal 15 deelnemers per workshop. 

Omdat elke wijk anders is, zal elk platform een ander accent willen leggen op de praktische uitwerking. Om ervoor te zorgen dat de workshop goed aansluit bij de wijk-vraag, zal de workshopleider Fenneke van Deijl in elke wijk een verdiepend gesprek houden met enkele deelnemers per wijkplatform. Fenneke werkt bij Urban Villagers en is expert op het gebied van bewonersparticipatie en diversiteitsvraagstukken. Daarnaast is zij als bewoner actief in Utrecht. Zij zal op korte termijn contact met u opnemen om te horen of uw wijkplatform belangstelling heeft voor deelname aan de workshop en om afspraken te maken voor het startgesprek.