Inclusiviteit in de Wijk

Speciaal voor Utrechtse wijkplatforms.

Een belangrijk uitgangspunt bij de wijkplatforms is inclusiviteit: het betrekken en verbinden van zoveel mogelijk en zo divers mogelijke groepen uit de wijk. Om meer te weten te komen over dit onderwerp, heeft een aantal van u deelgenomen aan de workshop “Inclusiviteit in de wijk” door Urban Villagers. Het doel van deze workshop was om te leren hoe je als actieve bewoners over inclusiviteit kunt denken. Uit die workshops kwam de vraag om een vervolg hierop te organiseren.

Een belangrijke vervolgstap is dan ook, hoe je inclusiviteit vormgeeft in je eigen wijk. Hoe betrek je diverse groepen bij het wijkplatform? Hoe kan een wijkplatform zich organiseren zodat iedereen op een gelijkwaardige manier meedoet? Hoe kom je in contact met moeilijk bereikbare mensen?

Om ruimte te geven aan zulke praktijkvragen, bieden wij je in opdracht van de Gemeente Utrecht, de mogelijkheid om een verdiepende workshop door Urban Villagers te volgen. Deze workshop wordt per wijkplatform gegeven en zal begrippen als ‘verbinding’ en ‘inclusiviteit’ uitwerken op een praktische manier die toepasbaar is in uw eigen wijk. De leidende vraag zal zijn: hoe kan uw wijkplatform communiceren en handelen op een wijze die diverse groepen bewoners, ondernemers, professionals in de wijk aanspreekt en hoe kan het platform op die manier verbindend werken?

De workshops worden in principe live aangeboden en zullen na de zomervakantie starten. De bijeenkomsten vinden plaats op coronaproeve wijze: in grote zalen in het buurthuis of op een wijkbureau, met maximaal 15 deelnemers per workshop. 

Omdat elke wijk anders is, zal elk platform een ander accent willen leggen op de praktische uitwerking. Om ervoor te zorgen dat de workshop goed aansluit bij de wijk-vraag, zal de workshopleider Fenneke van Deijl in elke wijk een verdiepend gesprek houden met enkele deelnemers per wijkplatform. Fenneke werkt bij Urban Villagers en is expert op het gebied van bewonersparticipatie en diversiteitsvraagstukken. Daarnaast is zij als bewoner actief in Utrecht. Zij zal op korte termijn contact met u opnemen om te horen of uw wijkplatform belangstelling heeft voor deelname aan de workshop en om afspraken te maken voor het startgesprek.

An Inclusive Future

Gesprekken over de toekomstige samenleving

Onze manier van leven is door coronamaatregelen drastisch veranderd en zal misschien blijvend anders zijn. Sommigen zien daarin een teruggang, anderen zien een mogelijkheid om zaken ten goede te veranderen. Maar welke zaken willen we behouden en wat zouden we moeten veranderen?

In deze series van gesprekken gaan we in op de maatschappelijke verhoudingen in onze diverse, multi-etnische samenleving. En gaan we in op vragen als: In wat voor soort samenleving willen we straks leven? Op welke waarden baseren we ons? Welke tweedelingen ontstaan er en hoe ga je daar als organisatie mee om? En vooral, hoe kunnen we nu al richting geven aan een inclusieve samenleving tijdens en na corona?

Doe je mee? Er zijn drie verschillende gespreksgroepen: 

  • Gemengd: iedereen die geïnteresseerd is; vanuit je werk, je vrijwilligerswerk of je passie.
  • Studenten: voor bijna afstudeerders en specifiek voor internationale studenten.
  • Organisaties: voor bedrijven of organisaties die hun doelen en/of werkwijzen moeten bijstellen tijdens de crisis.

Met de thema’s en vragen die we behandelen, helpen we jou en je organisatie om dieper na te denken over de huidige situatie en om actiepunten te ontwikkelen voor je dagelijkse werk.

Deze gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door Urban Villagers en Impact Makers in samenwerking met De Familie Film en TV.

De gesprekken beginnen vanaf 1 juni 2020. Meld je nu aan!

“Het doet me goed, de isolatie, de rust om na te denken. Maar ik ben me ervan bewust dat veel mensen straks met 5-0 achterstand uit deze crisis moeten gaan komen. Daar wil ik nu alvast wat aan doen.”