Culturele sensitiviteit

De kennis en de vaardigheden

Culturele sensitiviteit is kennis over jouw eigen en andermans waarde, gedrag en overtuigingen. En de vaardigheid om daarmee respectvol én effectief om te gaan in groeps- of individueel verband.

Die kennis gaat over wat cultuur eigenlijk is, over verschillen waardoor mensen anders denken en doen en de bijbehorende theorie die voor jouw vakgebied relevant is. De vaardigheden zijn belangrijk om te kunnen gaan met die verschillen, je aan te passen zodat er soepele communicatie is en je de ander van dienst kan zijn.

Trainingen

Ben jij je bewust van je eigen aannames? Heb je een goed beeld van de waarden en normen waarmee je een ander benadert?

En weet je hoe culturele normen beleid kunnen beïnvloeden? Of verwachtingen omtrent interculturele communicatie in bijvoorbeeld een welzijnsaanbesteding?

Urban Villagers geeft je training om zowel kennis als vaardigheden te verbeteren. Afhankelijk van je vakgebied gaan we in op:

  • kennis over cultuur en bewustwording over individuele verschillen daarbinnen,
  • vaardigheden in het omgaan met individuele mensen met een andere achtergrond dan jij,
  • theoretische kennis over interculturele communicatie (sociologie, antropologie en psychologie),
  • beleidskeuzes in het sociaal domein (gemeentelijk).

Kijk hier voor de geaccrediteerde cursus voor professionals in zorg, jeugdzorg, welzijnswerk en gezinsbegeleiding.

Iedereen zou deze cursus verplicht moeten volgen; hier leren we zo veel van.

Cursisten van de Raad voor de Kinderbescherming

Gratis introductie

Wil je kennismaken met Urban Villagers en onze aanpak? Schrijf je in voor de gratis gesprekken ‘An Inclusive Future’. Deze gesprekken worden een aantal keer per jaar georganiseerd. Schrijf je nu vast in voor de volgende ronde!

Klik hier voor meer informatie over dit speciale aanbod