Diversiteit en democratie

Hoe kunnen bewoners elkaar beter vinden? Hoe kunnen buurtcomités, wijkraden en de gemeente verschillende groepen in hun wijken bereiken?

Als specialist in zowel bewonersparticipatie, democratisering én diversiteitsvraagstukken ondersteunen we graag overheden en bewoners die meer willen halen uit het potentieel van een wijk.

De inzet van nieuwe vormen van democratie én de vraag hoe iedereen aan verschillende democratische vormen kan meedoen, staan daarbij voorop.

Wat is inclusief denken en doen?

Op maatschappelijk vlak betekent het: iedereen mag en kan meedoen. Het resultaat is dat meer mensen zich betrokken kunnen voelen en dat de rijkdom aan ideeën, vaardigheden en kennis uit een buurt wordt benut. Want hoe meer mensen hun specifieke kennis en ervaringen kunnen inzetten, hoe beter.

Dit kun je bekijken vanuit de beleidskant en vanuit de bewonerskant. Een lokale overheid stimuleert participatie door inwoners te betrekken en doet dat beter wanneer iedereen zich aangesproken voelt. En een bewonersgroep kan betere plannen en activiteiten voor de wijk maken wanneer ze weet wat er onder diverse groepen speelt.

Trainingen, workshops, gesprekken

We leggen in al onze diensten nadruk op verschillende aspecten van diversiteit en democratie:

  • bewustwording, stereotypering, uitsluitingsmechanismen,
  • thuisvoelen, participatie, samenwerken,
  • doel en vorm van het democratisch proces waaraan de wijk kan deelnemen,
  • uitwerken van een buurtinitiatief (+communicatie) op inclusieve wijze,
  • ontwikkelen van beleid binnen gemeente en (bijv.) welzijnsorganisaties.

Voor bijna alle diensten hebben we een online alternatief.

An Inclusive Future: gesprekken over de toekomstige samenleving

Online gesprekken over de toekomstige samenleving. Voor maatschappelijk betrokken professionals en vrijwilligers uit het hele land.

Je hoort en leest vast vaak over inclusie maar krijg je ook de kans om je gedachten er echt over te laten gaan? Om een standpunt in te nemen? 

Of juist om een standpunt los te laten? Om er op je werk iets mee te doen?

Sinds corona is niet alleen onze manier van leven veranderd, de kijk op maatschappelijke issues is ook veranderd. 

Verschillen tussen mensen zijn duidelijker, contrasten tussen wel en niet mee kúnnen doen zijn scherper. 

En ook de verschillende aspecten en verschijningsvormen van diversiteit en inclusie hebben meer aandacht.

Hoe ga jij daarmee om? 

Sommigen zien vooral polarisatie, anderen voelen onzekerheid, weer anderen vinden dat veranderingen niet snel genoeg gaan. 

Sommigen vinden niet goed wat er nu gebeurt, anderen zien een mogelijkheid om zaken ten goede te veranderen. 

Maar welke zaken willen we behouden en wat zouden we moeten veranderen? 

Wat denk jij?

Vul direct je vooraanmelding in of lees meer informatie over de opzet van deze sessies. Kosteloos.

Workshops Inclusiviteit in de Wijk

Naast de gesprekken van An Inclusive Future, hebben we vier workshops voor je die geschikt zijn voor bewoners, ambtenaren en bestuurders&raadsleden. De workshops kunnen aan allen tegelijk worden gegeven (voordeel: van elkaars perspectief leren). Ze kunnen ook aan aparte groepen worden gegeven (voordeel: specifieker ingaan op bepaalde vraagstukken).

  1. Begin. In deze twee uur durende workshop gaan we in op verschillende aspecten van diversiteit en inclusie in de wijk: interactieve oefeningen voor bewustwording over het benoemen van doelgroepen en we bespreken het bereiken van diverse bewoners. Deelnemers uit alle delen van een gemeente kunnen tegelijkertijd meedoen.
  2. Verdieping. Op basis van een voorbereidend gesprek gaan we met een meer wijkgebonden of functiegebonden groep dieper in op de praktische uitwerking: hoe kunnen je plannen of initiatieven inclusief worden uitgevoerd, hoe breng je systeem in je handelingswijze, welke communicatievormen worden gebruikt?
  3. Uitvoering. Met de groep die de vervolgworkshop heeft gevolgd, komen we nog drie keer samen om de voortgang te monitoren en bij te stellen. Er wordt kritisch gekeken naar zowel de individuele ontwikkeling als de manier waarop plannen worden uitgevoerd.
  4. Specifiek. Met een brede groep deelnemers gaan we in op samenleven in een multi-etnische buurt. We hebben een unieke samenwerking met de producenten van de documentaire “Terug naar de Akbarstraat” die eind januari 2020 werd uitgezonden door de NPO. Deze docu gaat over een buurt met vele ethniciteiten en laat zien welke issues er spelen op het gebied van samenleven. De film is geen voortzetting van een oud gesprek, maar de start van een nieuwe dialoog met als hoopvolle aanname: Integratie heeft geen eindstation. We bespreken de thema’s en gebruiken filmmateriaal van de documentaire.

We maken graag een afspraak met je om kennis te maken en te bespreken met welke workshop we je kunnen helpen. Mocht tijdens het gesprek blijken dat er toch andere wensen zijn, dan doen we graag een voorstel op maat.

Feedback op de workshops

“Actief aan de slag, interactie met deelnemers uitstekend.”

“Goed gedaan en mooi om te zien hoe je ook ‘kritische’ deelnemers ruimte gaf en dit vervolgens constructief maakte. Had van mij nog wel langer mogen duren. Het deel over doelgroepen en kenmerken gaf veel inzichten”

“Fijn dat het gemengd was, bewoners en ambtenaren”.

“Het had nog wel langer mogen duren!”

“Zeker in deze tijd, heb ik voornamelijk contact met gezin en een paar collega’s. Zo fijn om verschillende perspectieven te horen tijdens dit gesprek. Iedereen kan er op deze manier uithalen wat voor hem of haar nuttig is en we leren van elkaar”.