Diversiteit en democratie

Hoe kunnen bewoners elkaar beter vinden? Hoe kunnen buurtcomités, wijkraden en de gemeente verschillende groepen in hun wijken bereiken?

Als specialist in zowel bewonersparticipatie, democratisering én diversiteitsvraagstukken ondersteunen we graag overheden en bewoners die meer willen halen uit het potentieel van een wijk.

De inzet van nieuwe vormen van democratie én de vraag hoe iedereen aan verschillende democratische vormen kan meedoen, staan daarbij voorop.

Wat is inclusief denken en doen?

Op maatschappelijk vlak betekent het: iedereen mag en kan meedoen. Het resultaat is dat meer mensen zich betrokken kunnen voelen en dat de rijkdom aan ideeën, vaardigheden en kennis uit een buurt wordt benut. Want hoe meer mensen hun specifieke kennis en ervaringen kunnen inzetten, hoe beter.

Dit kun je bekijken vanuit de beleidskant en vanuit de bewonerskant. Een lokale overheid stimuleert participatie door inwoners te betrekken en doet dat beter wanneer iedereen zich aangesproken voelt. En een bewonersgroep kan betere plannen en activiteiten voor de wijk maken wanneer ze weet wat er onder diverse groepen speelt.

Trainingen, workshops, gesprekken

We leggen in al onze diensten nadruk op verschillende aspecten van diversiteit en democratie:

  • bewustwording, stereotypering, uitsluitingsmechanismen,
  • thuisvoelen, participatie, samenwerken,
  • doel en vorm van het democratisch proces waaraan de wijk kan deelnemen,
  • uitwerken van een buurtinitiatief (+communicatie) op inclusieve wijze,
  • ontwikkelen van beleid binnen gemeente en (bijv.) welzijnsorganisaties.

Voor bijna alle diensten hebben we een online alternatief.

Nu aanmelden

An inclusive Future

Gesprekken over de toekomstige samenleving. Voor maatschappelijk betrokken professionals, vrijwilligers of studenten.

Inclusiviteit in de wijk

Verdiepende workshop over verbinding in de wijk voor wijkplatforms in Utrecht.

We hebben een unieke samenwerking met de producenten van de documentaire “Terug naar de Akbarstraat” die eind januari 2020 werd uitgezonden door de NPO. Deze docu gaat over een buurt met vele ethniciteiten en laat zien welke issues er spelen op het gebied van samenleven.

Wij ontwikkelden een speciale workshop die helemaal is gericht op de zaken die in de documentaire naar voren komen. In de workshop kunnen we exclusief gebruiken maken van het filmmateriaal.

De film is geen voortzetting van een oud gesprek, maar de start van een nieuwe dialoog met als hoopvolle aanname: Integratie heeft geen eindstation.

Workshop aanvragen

Er zijn drie workshops die geschikt zijn voor bewoners, ambtenaren en bestuurders&raadsleden. De workshops kunnen aan allen tegelijk worden gegeven (voordeel: van elkaars perspectief leren). Ze kunnen ook aan aparte groepen worden gegeven (voordeel: specifieker ingaan op bepaalde vraagstukken).

  1. Begin. In deze twee uur durende workshop gaan we in op verschillende aspecten van diversiteit en inclusie in de wijk: interactieve oefeningen voor bewustwording over het benoemen van doelgroepen en we bespreken het bereiken van diverse bewoners. Deelnemers uit alle delen van een gemeente kunnen tegelijkertijd meedoen.
  2. Vervolg. Op basis van een voorbereidend gesprek gaan we met een meer wijkgebonden of functiegebonden groep dieper in op de praktische uitwerking: hoe kunnen je plannen of initiatieven inclusief worden uitgevoerd, hoe breng je systeem in je handelingswijze, welke communicatievormen worden gebruikt?
  3. Verdieping. Met de groep die de vervolgworkshop heeft gevolgd, komen we nog drie keer samen om de voortgang te monitoren en bij te stellen. Er wordt kritisch gekeken naar zowel de individuele ontwikkeling als de manier waarop plannen worden uitgevoerd.

Maak gebruik van de gratis kennismaking! Tijdens de kennismaking horen we graag met welke workshop we jou kunnen helpen en bespreken de organisatie van de workshop met je. Neem contact op voor het maken van een kennismakingsafspraak.

Feedback op de workshop

“Actief aan de slag, interactie met deelnemers uitstekend.”

“Goed gedaan en mooi om te zien hoe je ook ‘kritische’ deelnemers ruimte gaf en dit vervolgens constructief maakte. Had van mij nog wel langer mogen duren. Stuk over doelgroepen en kenmerken gaf veel inzichten”

“Fijn dat het gemengd was, bewoners en ambtenaren”.

“Het had nog wel langer mogen duren!”

De gemeente Utrecht heeft ons gevraagd workshops te organiseren voor actieve bewoners. Hoe kunnen wijkplatforms en andere buurtgroepen verbindend zijn in de wijk? Hoe staan mensen persoonlijk tegenover de diversiteit in hun wijk en hoe zorg je voor systematische inclusiviteit?

Vervolgworkshops

Ook zijn er voor wijkplatforms vervolgworkshops. We werken dan aan het opzetten van een wijkgerichte, praktische, haalbare aanpak. Namelijk: hoe zorg je voor een georganiseerde, systematische manier van inclusief handelen?

Utrechtse wijkplatforms (in oprichting) kunnen zich aanmelden met door een email te sturen naar fenneke@urbanvillagers.org (daarna plannen we samen een datum).