Diversiteit en inclusiviteit

Hoe kunnen bewoners elkaar beter vinden? Hoe kunnen buurtcomités, wijkraden en platforms verschillende groepen in hun wijk bereiken?

Als specialist in zowel bewonersparticipatie, democratisering én diversiteitsvraagstukken ondersteunen we graag overheden en bewoners die meer willen halen uit het potentieel van een wijk.

Wat is inclusiviteit?

Op maatschappelijk vlak betekent het: iedereen mag en kan meedoen. Het resultaat is dat meer mensen zich betrokken kunnen voelen en dat de rijkdom aan ideeën, vaardigheden en kennis uit een buurt wordt benut. Want hoe meer mensen hun specifieke kennis en ervaringen kunnen inzetten, hoe beter.

Dit kun je bekijken vanuit de beleidskant en vanuit de bewonerskant. Een lokale overheid stimuleert participatie door inwoners te betrekken en doet dat beter wanneer iedereen zich aangesproken voelt. En een bewonersgroep kan betere plannen en activiteiten voor de wijk maken wanneer ze weet wat er onder diverse groepen speelt.

De gemeente Utrecht heeft ons gevraagd workshops te organiseren voor actieve bewoners. Hoe kunnen wijkplatforms en andere buurtgroepen verbindend zijn in de wijk? Hoe staan mensen persoonlijk tegenover de diversiteit in hun wijk en hoe zorg je voor systematische inclusiviteit?

De workshops vinden plaats op dinsdag 26 november (middag) en woensdag 27 november (avond).

Woon je in Utrecht en ben je actief bij een bij ons bekend buurtcomité, bewonersgroep, wijkraad/platform? Meld je dan aan vóór donderdag 21 november.