Links

Op deze pagina vindt u links die gerelateerd zijn aan het werk van Urban Villagers. Deze links zijn inspirerend, informatief en soms humoristisch of beschouwend.

P1050715

Right to Challenge

Right to Challenge in Nederland. NIEUW! Een filmpje over de staat van het RtC bij enkele praktijkvoorbeelden.

Tip-Top-Tien (pdf) Tien tips voor gemeenten wanneer zij beginnen met een ‘challenge’. Geschreven door Fenneke van der Deijl in samenwerking met Open Overheid, Gemeente Utrecht en Gemeente Rotterdam vanuit de landelijke community of practice. Zie ook Open Overheid voor interessante ontwikkelingen over overheidstransparantie op verschillende gebieden.

Kompas Right to Challenge. Informatie en voorbeelden van hoe het RtC in de praktijk kan werken. Geschreven door VNG, LSABewoners, Vilans en Movisie.

Co-creatie, co-productie

What is co-production? Over hoe co-productie kan bijdragen aan betere zorg.

Buurtinitiatief en lokale democratie

Democratic Challenge. Een rijksproject dat buurtinitiatieven ondersteund en helpt te versterken.

Gebiedonline. Een online platform in coöperatief eigendom waarmee mensen samen de leefbaarheid van hun straat, buurt of stad verbeteren.

G1000. Een methode om mensen samen te brengen zodat zij kunnen bepalen wat ze belangrijk vinden voor hun stad, hun dorp of hun wijk. Zie ook het info filmpje .

Op weg naar een meervoudige democratie. Een oproep van de Commissie Toekomstgericht lokaal bestuur. Auteur Wim van de Donk et al. Juni 2016.

 Veranderend besturen

Benjamin Barber. Politiek theoreticus over waarom burgemeesters het voor het zeggen krijgen. Een TED talk over zijn boek “If mayors rule the world”.

Daniel Termont, Burgemeester van Gent, over co-creatie.

De regels en de rek. Een boek van 7zebra’s dat laat zien hoe je op een andere manier met regels om kunt gaan zodat er meer mogelijk is. Schrijver Boukje Keyzer.

Omgevingswet

ROMagazine “Bij het maken van beleid en het komen tot besluiten is de inhoud niet het enige wat telt. Participatie is net zo belangrijk, omdat er meerdere partijen zijn, los van de overheid, die macht hebben en kunnen uitoefenen.” In dit artikel wordt ingegaan op het belang van participatie van zowel burgers als gemeenten.