Maatwerk

We werken heel flexibel. Dus naast onze vaste diensten gaan we graag in op vragen waarbij het format nog niet vast staat. En waar soms zelfs de vraag nog niet helemaal helder is.

Na een goed gesprek doen we een aanbod op maat. Dat kan variëren van een begeleidingstraject voor ambtenaren tot een eenmalige workshop voor bewoners. Of iets er tussenin, het liefst met verschillende partijen bij elkaar. Bijvoorbeeld een stedelijk symposium voorafgegaan door workshops per wijk.

Training en workshops

We hebben ruime ervaring in het opzetten van interactieve bijeenkomsten waarin communicatie en samenwerking met andere partijen centraal staat. Het kan gaan om een serie trainingsdagen of een eenmalige workshop.

De trainingen kunnen op verschillende niveaus worden gegeven. We combineren namelijk graag het theoretische met het praktische en maken kennis voor iedereen toegankelijk.

Begeleiding en coaching

Inbreng van de deelnemers is belangrijk in een coachingstraject. Waar ligt de kracht van een team? Wat is jouw persoonlijke overweging als het gaat om bewonersparticipatie? Hoe kan je binnen én buiten de organisatie beter integraal werken?

We gaan veelal in op vragen rondom democratisering en de combinatie van bewoners- en overheidsparticipatie. De resultaten daarin zijn afhankelijk van de vraag. Maatwerk dus.

Advies

Een keertje goed sparren of op basis van een aantal sessies een adviesrapport ontvangen? Een langdurig adviestraject? We bespreken graag jouw vragen en adviseren met de frisse blik van buiten.

Het combineren van advies en uitvoering is ook mogelijk.