Spiekreis

Met onze Spiekreis komt er een actief en praktisch leerprogramma op maat. Als gemeente doe je direct inspiratie en kennis op.

Ambtenaren, bestuurders en gemeenteraad kunnen van elkaar leren. Niet alleen binnen de eigen gemeente maar juist ook van andere gemeentes.

Hoe doen ze dat daar nou? Wat zijn hun ervaringen? En wat kunnen ze juist van ons leren?

Met onze ervaring in het organiseren van inspirerende bijeenkomsten lanceren we binnenkort deze nieuwe dienst.

Die werkvormen werken echt. Iedereen zat meteen in een andere rol. We hebben veel geleerd.

We stellen een reis samen die gebaseerd is op de vragen van jouw gemeente op het gebied van overheidsparticipatie en wijkgericht werken.

Denk aan thema’s rondom burgerinitiatieven, actieve bewoners, co-creatie, zelforganisatie, participatieladder, representatieve en participatieve democratie, wijkgericht werken, buurtbegroting, burgerparticipatie.

Opzet

Hoe het precies wordt opgezet, kunnen we binnenkort zeggen. De dienst is nu nog in ontwikkeling. Maar we zorgen in ieder geval voor

  • Inspirerende bijeenkomsten
  • Groot leer-effect
  • Netwerk
  • Concrete vervolgstappen

Blijf op de hoogte

Wil je meer weten over deze dienst? En wil je gebruikmaken van het lanceringsaanbod? Stuur een email naar info@urbanvillagers.org en je bent de eerste die een aanbod krijgt!

Top hoe je dit hebt georganiseerd! Bedankt namens de gemeente Leidschendam-Voorburg.