Toekomstenergie & Buitengroen

Schone energie, groen in de wijk, ruimte om te spelen, ruimte om te veranderen. De energietransitie en klimaatveranderingen vragen aandacht van zowel lokale organisaties als van bewoners van een wijk.

Hoe kunnen de wensen van bewoners én de gemeente op elkaar aansluiten? Wat is ervoor nodig om tot een gezamenlijk plan te komen?

Met onze begeleiding maken gemeentes met hun inwoners per wijk een werkbaar scenario. We kijken niet alleen naar de technische kant van energie (bijv. hoe een warmtepomp werkt) maar ook creëren we een sterke verbinding met klimaatadaptatie. De combinatie van de twee levert namelijk meer op.

Door bijeenkomsten en kennissessies te organiseren stimuleren we de samenwerking en de stroomlijning van overheidsprocessen met de scenario’s die inwoners ontwikkelen.