Bewonersparticipatie

Schone energie, groen in de wijk, ruimte om te spelen, ruimte om te veranderen. De energietransitie en klimaatveranderingen vragen aandacht van zowel lokale organisaties als van bewoners van een wijk.

Hoe kunnen de wensen van bewoners én de gemeente op elkaar aansluiten? Wat is ervoor nodig om tot een gezamenlijk plan te komen?

Met onze begeleiding maken gemeentes met hun inwoners per wijk een werkbaar scenario. We kijken niet alleen naar de technische kant van energie (bijv. hoe een warmtepomp werkt) maar ook creëren we een sterke verbinding met klimaatadaptatie. De combinatie van de twee levert namelijk meer op.

Toekomstenergie en Buitengroen

Door bijeenkomsten en kennissessies te organiseren in samenwerking met technische specialisten stimuleren we de stroomlijning van overheidsprocessen met de scenario’s die inwoners ontwikkelen.

Het concept en de uitvoering van zo’n serie bijeenkomsten en activiteiten noemen we ‘Toekomstenergie en Buitengroen’. Daarmee geven we aan dat we met een integrale blik ingaan op zowel energietransitie als klimaatadaptatie en op de samenwerking tussen verschillende partijen.