Buurt

 

Een buurt bestaat in eerste instantie uit bewoners. Daarnaast zijn er verschillende belanghebbenden die allemaal een invloed hebben op de buurt. Dat zijn bijvoorbeeld de gemeente, ondernemers, welzijns- en zorginstellingen, transportdiensten, etc.

 

Ieder heeft invloed op de dynamiek van de buurt. Samen wordt, bewust of onbewust, bepaald hoe wordt omgegaan met de openbare ruimte, veiligheid en sociale cohesie.

Wensen en vragen van bewoners

Urban Villagers verbindt al die partijen met elkaar. We gaan uit van de wensen en vragen van bewoners en zoeken dan de aanbiedende partijen erbij. Eerst de vraag, dan het aanbod. Op die manier geven we de buurt een stem.
Met verschillende projecten laten we zien wat precies de vraag is en werken we samen met instellingen en formele en informele organisaties, om het aanbod op de vraag af te stemmen.

Urban village: een ideale buurt in een stad

Dit sluit aan bij het creëren van een ideale buurt in een stad: een urban village waarin alle belanghebbenden bijdragen aan de dynamiek van de buurt. Uiteindelijk wordt de dynamiek bepaald door iedereen in de buurt en ook door de wereld om ons heen. Urban Villagers ondersteunt en versnelt de gewenste veranderingen in die dynamiek op innovatieve wijze.

“Cities have the capacity of providing something for everybody,

only because and only when they are created by everyone”, Jane Jacobs