Gemeente

De doelstellingen van de gemeente veranderen. Beleid richt zich steeds meer op burger- en overheidsparticipatie en het faciliteren van initiatieven van actieve bewoners. Dat betekent een nieuwe rol voor de gemeente. Van sturend naar participerend en faciliterend.

Nieuwe regie

Urban Villagers helpt bij het vinden en definiëren van die nieuwe rollen. Door projecten te ontwikkelen waarin de gemeente juist moet faciliteren. Dit zijn projecten zoals de Buurttender, die nauw aansluiten bij de wensen van bewoners en het beleid van de gemeente. Maar ook leertrajecten waarin ambtenaren in een lab-achtige setting samenwerken met bewoners.

Spiekreis

Spieken bij een andere gemeente: hoe doen zij dat nou? Andere gemeentes hebben vaak een andere dynamiek en context maar lopen net zo vaak tegen dezelfde problemen aan. Leren van elkaar, ervaringen uitwisselen en een andere gemeente leren kennen zijn de vaste onderdelen van een Spiekreis.

We gaan op reis om te spieken bij anderen.

Op dit moment werken we aan de laatste voorbereidingen voordat we deze nieuwe dienst lanceren.

Wilt u als eerste gebruikmaken van het lanceringsaanbod?

Stuur dan een korte email naar info@urbanvillagers.org 

Co-creatie

Ook co-creatie tussen bewoners en gemeente, wordt ondersteund door Urban Villagers. Door hen bij elkaar te brengen, knelpunten te (laten) benoemen en gezamenlijke oplossingen te zoeken. Een aantal projecten van Urban Villagers wordt op deze manier uitgevoerd in samenwerking met de gemeente. Zo zorgen we voor goede aansluiting en een effectieve verandering in de uitvoering van het beleid.

Hoe effectief die verandering is in de uitvoering van beleid is, hangt in zekere mate af van wat bewoners en de rest van de buurt verwachten van de uitvoering. En dat is waar Urban Villagers helpt en naast de partijen gaat staan