Welzijn en Zorg

Waar hoort u de stem van de burger over welzijn en zorg in uw buurt? Hoe luisteren de gemeente en welzijns- en zorginstellingen werkelijk naar wat buurtgenoten zelf willen en nodig hebben? Hoe worden deze behoeften uitgangspunt bij de inkoopeisen die de gemeente hanteert, en bij de ondersteuning en zorg die daadwerkelijk geleverd wordt?

WelzijnenZorg

Werk maken van de kanteling

Als we echt werk willen maken van participatie en kanteling van zorg, zullen we moeten beginnen te luisteren naar elkaar. En moeten we stoppen met denken voor de ander. Dat blijkt elke keer weer verschrikkelijk moeilijk voor professionals en beleidsmakers.

Wat wil de buurt en de burger?

Urban Villagers helpt groepen buurtgenoten hun leefwensen en hun behoefte aan ondersteuning te formuleren. We verbinden deze groepen mensen en versterken hun stem in de buurt naar zorgaanbieders en gemeente. Als deze stem klinkt brengen we bewoners, gemeente en professionele organisaties met elkaar in gesprek. Gezamenlijk bepalen zij wat nodig is aan ondersteuning en voorzieningen in de buurt. Vervolgens wordt besproken hoe je dat gemeenschappelijk voor elkaar kan krijgen.

Meer informatie

Een voorbeeld van deze aanpak is het project Om de Hoek.

Gehoord worden

Beter gehoord worden en ook voelen dat je een serieuze gesprekspartner bent, vormt vaak het begin van zelf sturen in wat je nodig hebt. En het helpt om meer initiatief te nemen om buurtgenoten en buurtactiviteiten op te zoeken.

Een beter gesprek tussen zorgorganisatie en buurtgenoten helpt de dienstverlening beter af te stemmen op wat mensen echt helpt en de klantenbinding te versterken. Daarbij helpt het zorgprofessionals om van dichtbij te ervaren wat kanteling van zorg betekent.

Samenwerken

Door als ambtenaar actief te participeren in deze dialoog met burger en (zorg)professional, wordt heel concreet welke voorzieningen, ondersteuning en zorg een buurt en burger echt verder helpt. En kan de inkoop van zorg en de samenwerking met zorgaanbieders een duidelijke richting krijgen.