Vorm je stad

“Vorm je stad” is een forum. Regelmatige bijeenkomsten voor bewoners, ondernemers en gemeente om structureel aan oplossingen te werken in een overzichtelijke gebied. Er zijn wel momenten waarop mensen bij elkaar komen, maar met regelmaat gebeurt dat niet. ‘Vorm je stad’-forum geeft de mogelijkheid structureel om de tafel te zitten.

Samenbrengen

Het nieuwe ‘Vorm je stad’, is een forum dat zich richt op een groter gebied en kan parallel lopen aan de Buurttender. Het gaat om het samenbrengen van bewoners, ambtenaren, ondernemers, bestuurders en organisaties in een gebied, zodat zij:

  • in gesprek komen met elkaar, ongeacht functie of achtergrond,
  • wederzijds vertrouwen opbouwen, bijvoorbeeld door elkaars belangen te kennen,
  • structureel in contact komen en gezamenlijk prioriteiten opstellen
  • praten met een oog op de begroting en op het vormen van de participatie democratie (ipv representatieve democratie),
  • samen oplossingen bedenken,
  • antwoorden krijgen op vragen en uitkomsten zien van ideeën.

Om dit te bereiken, wordt er methodisch gewerkt en is er begeleiding in het voeren van de dialoog.

Informatie

Neem contact op met Fenneke van der Deijl

Fenneke@urbanvillagers.org

Opzet

Elk kwartaal een bijeenkomst voor belanghebbenden in een gebied (ter grootte van bijv. een aantal wijken bij elkaar). Beginnend met zo’n 40 personen, uitgroeiend tot een regelmatige 200 deelnemers.

Onderwerpen hangen af van de lokale situatie. Maar het gaat altijd om relevante onderwerpen, thema’s met een bepaalde urgentie.

Verdeeld over thema-tafels en onder leiding van een gespreksleider, worden deze onderwerpen besproken met een gemengd gezelschap.

‘Uitkomstgericht’

Onderwerpen blijven niet liggen. Met behulp van beproefde methodes zal telkens worden gestuurd naar concretiseren en bestaat er en uitkomstgerichtheid. Het woord ‘resultaatgerichtheid’ gebruiken we niet omdat dat te veel duidt op ‘resultaat onder de streep’, terwijl sommige onderwerpen zich daar niet voor lenen.

Sturen op uitkomsten doen we zeker en dat varieert van informatieverschaffing en verslaglegging tot het maken van concrete afspraken.

 

Antwoord op “Vorm je stad”

  1. De voorbije 4 jaar werden door de Stad Ieper vergunningen verleend voor 835 woonentiteiten. De stad wil ook in de toekomst het woonaanbod verder blijven uitbreiden door een actief woonbeleid te voeren. De stad hoopt hiermee het bevolkingscijfer op een positieve manier te beinvloeden en binnen afzienbare tijd de kaap van de 35.000 inwoners te halen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *