Bijeenkomsten

Deze pagina wordt bijgewerkt
Urban Villagers organiseert diverse bijeenkomsten die ontmoeting en overleg mogelijk maken. Het gaat hierbij om de driehoek burger, organisatie/ondernemer en gemeente. Dit zijn grofweg de belanghebbenden in een buurt. Zij maken de buurt en beïnvloeden de buurt. Het primaire doel kan zijn om een bepaald probleem op te lossen. Maar de secundaire doelen zijn ook heel belangrijk. Dit zijn bijvoorbeeld: verbinden, overleg, vertrouwen, visie en samenwerken. Om deze doelen te bereiken, is vaak een aantal bijeenkomsten nodig.

Ideeën delen

Gemeentes die meer buurtgericht willen werken, moeten veel veranderen in hun visie en werkwijze. Dat kunnen zij niet alleen. Om op een buurt te richten is een buurt zelf nodig. Daarom organiseert Urban Villagers bijeenkomsten met gemeente, bewoners en ondernemers/organisaties in een buurt. Grote en kleine bijeenkomsten.

Op die manier kan de gemeente te weten komen wat van hen wordt verwacht. Maar ook bewoners kunnen vertellen wat zij belangrijk vinden. En organisaties komen erachter wat er speelt in een buurt en wat er nodig is.

Belangrijke vragen

Om een visie te kunnen vormen en om samen te kunnen werken in deze driehoek, is het nodig vragen als deze te stellen:

 • wie speelt welke rol?
 • wat betekent faciliteren?
 • hoe verander je van verticale sturing naar horizontale samenwerking?
 • hoe kan de burger fungeren als opdrachtgever?
 • welke toegevoegde waarde heeft een vrijwilliger die ook buurtondernemer is?

Leerpunten

Alle deelnemers krijgen de kans te leren van elkaar. Belangrijke aspecten van bijeenkomsten in de samenstelling van bewoners, gemeente en organisaties zijn:

 • men kan met elkaar praten zonder de beperking van een bepaalde agenda;
 • belangen worden openlijk besproken;
 • nieuwe netwerken worden gevormd;
 • iedereen, ongeacht hiërarchie of achtergrond, kan met elkaar in gesprek;
 • gezamenlijke doelstellingen worden gedefinieerd;
 • vertrouwen tussen overheid, bewoners en professionals kan groeien.

Meer informatie

Wij kunnen ook voor u bijeenkomsten organiseren. Wilt u meer informatie en een vrijblijvend gesprek? Neem contact op met algemeen coördinator Fenneke van der Deijl, Fenneke@urbanvillagers.org

Foto van plenaire discussie
Bijeenkomst o.l.v. Ernst Bergboer

 

Foto van discussietafel met Lex
World Cafe in Coop Midwest

Bijeenkomsten – twee voorbeelden

Gewoon in Amsterdam West

Urban Villagers organiseerde eerder een serie workshops en een congres voor Amsterdam West. Een tiental workshops gaven bewoners, ambtenaren en organisaties de kans om elkaar te leren kennen en bepaalde thema’s te bespreken. Elke workshop had een eigen thema, zoals groen en openbare ruimte, buurtcommunicatie, ouderen, etc. Het doel was om samen te belichten wat goed ging in de buurt en wat beter zou kunnen.

Het congres sloot daarop aan met een nog groter aantal bewoners, ambtenaren, bestuurders en organisaties. De knelpunten die uit de workshop naar voren waren gekomen, werden omgezet in discussie- en actiepunten tijdens het congres.

De vrijwilliger wordt duur betaald

In februari 2016 organiseerde Urban Villagers de bijeenkomst ‘De vrijwilliger wordt duur betaald’. Met een gemengde groep deelnemers is ingegaan op de vraag: wie wordt waarvoor betaald en wanneer?

Het is in deze tijd, waarin gemeentes meer ruimte willen geven en bewoners meer ruimte willen nemen, niet duidelijk hoe die vraag beantwoord kan worden. Daarom is deze bijeenkomst geinitieerd door Urban Villagers. Een groep van ondernemers, vrijwilligers, welzijnsorganisatie, ambtenaren en bestuur (DB) in Amsterdam West, werd uitgenodigd  hierover na te denken. Met als doel de het Stadsdeel een aantal adviezen te geven voor het beantwoorden van deze vraag.

Opzet en ontmoeting

Urban Villagers maken ontmoeting mogelijk. Voor een waardevolle ontmoeting, is een goede sfeer nodig. Wij organiseren daarom graag bijeenkomsten waarbij gezamenlijk wordt gegeten. Op deze manier kan men elkaar op verrassende en informele wijze ontmoeten en daarna in gesprek gaan.