Buurttender

Een Buurttender geeft bewoners meer regie over hun buurt. Meer betrokkenheid bij het vaststellen van prioriteiten en bij de besteding van budget voor de buurt. Dit doen zij met elkaar en met andere belanghebbenden in de buurt, zoals ondernemers en gemeente.

Buurttender past goed bij een terugtrekkende overheid. Buurttender is een serieuze optie om ervoor te zorgen dat overheid niet meer gaat bepalen wat er moet gebeuren in de wijk maar dat bewoners daar zelf over gaan” – wethouder Stemerdink, Leidschendam-Voorburg

De Buurttender zorgt ervoor dat wensen uit de buurt kenbaar worden. Het kan gaan om goede ideeën voor de buurt, om het oplossen van problemen, om een toevoeging aan de buurt. Met de Buurttender kan de buurt een prioriteitenlijst samenstellen en beslissen over de uitvoering.

Workshop

Wil je kennismaken met de werkwijze? Boek de workshop en leer over het creëren van draagvlak in jouw buurt. Meer informatie en aanmelden via buurttender.nl/workshop.

Budget van de buurt

Daarbij gaat het om de besteding van het budget dat de gemeente voor een buurt reserveert. Hoeveel zeggenschap heeft de buurt daarover? In hoeverre wordt een afspiegeling van de buurt betrokken bij de besteding van het budget? Met behulp van een Buurttender kan worden gezorgd voor meer betrokkenheid vanuit de buurt.

Op deze manier is de buurt inhoudelijk sturend en is de gemeente financieel verantwoordelijk. Een goede manier dus om bewoners zonder ingewikkelde verantwoordingsprocedures mee te laten doen. En om de gemeente en betrokken ambtenaren een faciliterende rol te geven.

Directe democratie

De Buurttender is een werkwijze die directe democratie bevordert en meteen in de praktijk brengt. Daarnaast zorgt het voor veel nieuwe verbindingen in de buurt en meer buurtbetrokkenheid in het algemeen.

Meer informatie over de Buurttenders die zijn uitgevoerd of die nu lopen, leest u op www.buurttender.nl. U kunt daar per buurt bekijken wat er is uitgevoerd of wat er nu speelt.