Buurttender

Een Buurttender geeft bewoners meer regie over wat er gebeurt in hun buurt. Meer betrokkenheid bij het vaststellen van prioriteiten en de besteding van budget voor de buurt. Dit doen zij met elkaar en met andere belanghebbenden in de buurt, zoals ondernemers en gemeente.

“Buurttender past goed bij een terugtrekkende overheid. Buurttender is een serieuze optie om ervoor te zorgen dat overheid niet meer gaat bepalen wat er moet gebeuren in de wijk maar dat bewoners daar zelf over gaan” – wethouder Stemerdink, Leidschendam-Voorburg

De Buurttender zorgt ervoor dat wensen uit de buurt kenbaar worden. Het kan gaan om goede ideeën voor de buurt, om het oplossen van problemen, om een toevoeging aan de buurt. Met de Buurttender kan de buurt een prioriteitenlijst samenstellen en beslissen over de uitvoering.

Kennismaken met de werkwijze? Onze workshop is nu GRATIS (gratis aanvragen kan tot eind februari 2019).

Budget van de buurt

Daarbij gaat het om de besteding van het budget dat de gemeente voor een buurt reserveert. Hoeveel zeggenschap heeft de buurt daarover? In hoeverre wordt een afspiegeling van de buurt betrokken bij de besteding van het budget? Met behulp van een Buurttender kan worden gezorgd voor meer betrokkenheid vanuit de buurt.

Op deze manier is de buurt inhoudelijk sturend en is de gemeente financieel verantwoordelijk. Een goede manier dus om bewoners zonder ingewikkelde verantwoordingsprocedures mee te laten doen. En om de gemeente en betrokken ambtenaren een faciliterende rol te geven.

Opzet

Met inzet van één van de vormen van de Buurttender, kan de buurt betrokken worden bij het benoemen van problemen en het vinden van de oplossing via een aanbesteding.

In de meest volledige vorm van de Buurttender worden bewoners en andere partijen betrokken van A tot Z:

  1. Indienen van ideeën voor de buurt.
  2. Peilen welk idee het meest wordt gesteund om verder uit te werken
  3. Uitwerken van de ideeën die uit de peiling zijn gekomen.
  4. Uitzetten van de ‘opdracht van de buurt’ onder verschillende partijen.
  5. Stemmen voor de beste tender.

14311449_10153754102491367_1161602974805970646_o-2  14231278_10153745657651367_2379377901766172003_o

 

CDbg4IvWoAAI4hQ

 

Verschillende vormen

Er zijn verschillende vormen van de Buurttender, ieder passend bij een bepaalde situatie. De ene vorm helpt bijvoorbeeld een gemeente bij het betrekken van de buurt in situaties waar zij dat nog niet deden. Er wordt bijvoorbeeld voor gezorgd dat aanbestedingen in een buurt specifiek de lokale ondernemers een kans te geven.

Een andere vorm kan afhangen van het startpunt: wordt er gekozen voor een bepaald project (de invulling van een leegstaand pand, de herindeling van een speeltuin, etc), dan kunnen bewoners daarbij betrokken worden met behulp van een Buurttender. En als het startpunt nog niet concreet is, dan wordt eerst uit de wijk ideeen opgehaald die worden omgevormd tot een concreet project. Die laatste vorm is de meest intensieve vorm van de Buurttender en zal ook de grootste betrokkenheid kunnen genereren.

dsc_0712

Directe democratie

De Buurttender is een werkwijze die directe democratie bevordert en meteen in de praktijk brengt. Daarnaast zorgt het voor veel nieuwe verbindingen in de buurt en meer buurtbetrokkenheid in het algemeen.

Meer informatie over de Buurttenders die zijn uitgevoerd of die nu lopen, leest u op www.buurttender.nl. U kunt daar per buurt bekijken wat er is uitgevoerd of wat er nu speelt.

Hieronder vallen de Zeeheldenbuurt en de Spaarndammerbuurt in Amsterdam en de lopende Buurttender Bovenveen in Voorburg.

Oriënterend gesprek

Wij helpen u graag met het verhogen van betrokkenheid in de buurt en gebiedsgericht werken. Neem contact op met Fenneke van der Deijl voor een oriënterend gesprek of advies over het uitvoeren van een Buurttender.

14195904_10153745658036367_7470196403114150053_o

 

 

 

 

Onderschrift 2

 

 

Reacties zijn gesloten.