Meer zeggenschap

Meer zeggenschap over de eigen omgeving, komt van twee kanten: de overheid en de bewoners. Bewoners moeten dan wel hun gezamenlijke stem kunnen laten horen. Een voorwaarde daarvoor is een verbonden wijk waarin organisaties en bewonersinitiatieven elkaar kunnen vinden. Een netwerk dat samen prioriteiten van de buurt kan opstellen.

Beslissingen kunnen nemen over de activiteiten in de wijk, over het buurtbudget, over aanpassingen in de openbare ruimte. Dat maakt zeggenschap concreet.

Buurttender en Sterk Initiatief zijn twee specifieke diensten die hieraan bijdragen.

Buurttender

Een Buurttender geeft bewoners meer regie over hun buurt. Meer betrokkenheid bij het vaststellen van prioriteiten en bij de besteding van budget voor de buurt. Dit doen zij met elkaar en met andere belanghebbenden in de buurt, zoals ondernemers en gemeente.

Buurttender past goed bij een terugtrekkende overheid. Buurttender is een serieuze optie om ervoor te zorgen dat overheid niet meer gaat bepalen wat er moet gebeuren in de wijk maar dat bewoners daar zelf over gaan” (vrmlg) wethouder Stemerdink, Leidschendam-Voorburg

De Buurttender zorgt ervoor dat wensen uit de buurt kenbaar worden en worden uitgevoerd volgens de ideeën van de bewoners. Het kan gaan om het oplossen van problemen, om een toevoeging aan de buurt. In vijf stappen beslist de buurt over de besteding van budget: waaraan, hoe en door wie het buurtbudget wordt besteed.

Kenmerken

  • Buurtbudget
  • Zeggenschap
  • Inclusiviteit
  • Directe democratie
  • Samenwerking tussen bewoners en gemeente

Sterk Initiatief

Bewonersinitiatieven versterken een buurt. Met dit support-programma helpen we buurtinitiatieven, heel praktisch. Door te verbinden en te ondersteunen. Tijdens het traject werk je aan je eigen doelen en ontdek je waar de kracht van jouw initiatief ligt. Groeien, sterker worden of professionaliseren. Wat wil jij?

Leer hoe je op projectmatige wijze bouwt aan je eigen initiatief. Werk samen aan verbeterpunten en het stellen van doelen. Verbind je met andere initiatieven uit de buurt en leer van hen. Zo maakt elk initiatief de buurt beter en gezamenlijk vorm je een sterk geheel.

Ieder initiatief behoudt zijn eigen kleur en samen geef je kleur aan de wijk.” deelnemer

Format

Sterk Initiatief duurt ongeveer negen maanden. Elke maand is er een activiteit: deelnemende initiatieven bij elkaar om een bepaald thema te bespreken, coaching van elk afzonderlijk initiatief of schriftelijk overleg over de voortgang.

Belangrijk is dat er resultaatgericht wordt gewerkt. Daarom beginnen we altijd met het opstellen van haalbare doelen.

Meer informatie? Neem contact op via info@urbanvillagers.org

Workshop

Wil je kennismaken met de Buurttender werkwijze? Boek de workshop en leer over het creëren van draagvlak in jouw buurt. Meer informatie en aanmelden via buurttender.nl/workshop.