Workshops

Deze pagina wordt bijgewerkt
Hoe bouw je vertrouwen op? Welke competenties zijn nodig voor gebiedsgericht werken? Communiceer je wel op de juiste manier met diverse culturen in een buurt? Welke vaardigheden zijn nodig om met zowel bewoners als ambtenaren een gezamenlijk plan te maken? Deze en andere vragen komen aan de orde in de praktische workshops van Urban Villagers. Met zeer ruime ervaring in het geven van workshop, biedt Urban Villagers verschillende workshops aan. Deze zijn allemaal gericht op dialoog tussen verschillende partijen: bewoners, ambtenaren en organisaties.

“Ik heb genoten van Fenneke’s enthousiaste leiding, heel open, vriendelijk en wakker!”- deelnemer van workshop over zeggenschap voor bewoners.

Ambtenaren en samenwerken

Onder ambtenaren leven veel vragen over hoe zij gemakkelijker en efficiënter met bewoners kunnen omgaan. De rol van de ambtenaar verandert en daarmee ook de manier van werken en communiceren. Interne en externe veranderingen.

Op maar gemaakte workshops dragen bij aan betere interne samenwerking. De focus ligt op integraal werken en in samenwerking met bewoners en buurt-stakeholders). Hoe is bijvoorbeeld het contact tussen de wijkambtenaar en de financieel adviseur? Weten zij vanuit hun vakgebied wat er speelt in de wijk en hoe zich dat verhoudt tot begrotingszaken? Komen collega’s uit het sociaal domein wel vaak genoeg over de vloer bij stadsbeheer? En hoe zit het met de ontwikkelingen van participatie in het kader van de Omgevingswet?

workshop-utrecht-lv-financieel-31-nov-2016a

Een ander doel van de workshops-op-maat, is dat de ambtenaar, in welke functie dan ook, zich prettig gaat voelen bij het contact en de samenwerking met bewoners. Sommige ambtenaren werken al veel in de buurt en kunnen hun collega’s het één en ander leren. Anderen hebben nog helemaal geen zicht op die veranderde werkwijze. De onzekerheid die dat teweeg brengt, kan worden weggenomen met gerichte oefeningen en gesprekken.

Veranderende rol

Veranderen van sturen naar faciliteren, vergt meer dan alleen beter communiceren. Het gaat ook om een andere wijze van samenwerking in de organisatie en het delen van een visie. Hoe wordt die visie gedeeld? En hoe pakt dat uit in de praktijk?

De workshops en trainingen van Urban Villagers zijn praktische bijeenkomsten met veel oefeningen en aansprekende casuïstiek.

Leuk hoor

Er zijn nog steeds verschillende opvattingen over samenwerking tussen gemeente en bewoners. “Leuk hoor die bijeenkomsten met bewoners maar uiteindelijk beslist het bestuur toch anders” zeggen sommige ambtenaren. Een andere ambtenaar zei eens, “ik heb nu drie keer met bewoners gepraat maar ik vind het toch echt onzin, die participatie”.

En dit wordt gezegd terwijl anderen juist enthousiast zijn over bijvoorbeeld het ontwikkelen van zeggenschap voor bewoners.  “Bewoners hebben veel meer kennis van de situatie, laat hen zelf met een plan komen”.

Workshops worden natuurlijk helemaal leuk als er een combinatie is van gemeente (ambtenaren, bestuurders, raadsleden), bewoners en ondernemers. Vragen als de volgende kunnen dan aan de orde komen:

“Gebrek aan continuïteit bij initiatieven wordt door gemeentes regelmatig gezien als risico. Gebrek aan continuïteit bij de ambtelijke organisatie wordt door initiatieven regelmatig gezien als obstakel. Welke oplossing kunnen we daarvoor bedenken?”

hoe-open-festival-dec-2016

Neem contact op

Wilt u de mogelijkheden bespreken? Een workshop van Urban Villagers kan een onderdeel vormen van een conferentie of apart op locatie worden gegeven.

Neem vrijblijvend contact op met de coordinator: Fenneke@urbanvillagers.org, 06-26506426