Wat is een urban village?

In een urban village worden de sterke kanten van de stad verbonden met de positieve aspecten van een dorp. De stad biedt diversiteit, faciliteiten, veel sociale netwerken en anonimiteit. In een dorp kent men elkaar juist, zijn sociale netwerken meer met elkaar verbonden, is ruimte en groen belangrijk en weten mensen elkaar gemakkelijk te vinden.
Een Urban Village is een ideale buurt in een grote stad.

Belanghebbenden

Een urban village bestaat uit bewoners en andere belanghebbenden. Deze belanghebbenden zijn partijen die invloed hebben op de buurt en een belang hebben in de buurt. Winkeliers bijvoorbeeld, hebben belang bij een schone winkelstraat en een prettige sociale sfeer. De gemeente heeft veel invloed op de buurt door het beleid dat wordt gevoerd. Welzijnsorganisaties hebben bijvoorbeeld als opdracht bewonersinitiatieven te faciliteren. En zo vormen zij, met de bewoners, een buurt. En die buurt wordt weer beïnvloed door de stad, de stad door het Rijk en het Rijk door Europa, etc.

Meer informatie

  • Als u meer wilt lezen over dit concept, ga naar deze blog
Als zoveel mogelijk belangen worden gehoord en zoveel mogelijk van de goede stadse en dorpse aspecten worden gecombineerd, dan maken we met z’n allen een urban village.Het concept urban village ligt ten grondslag aan de projecten van Urban Villagers. Omdat voor ons een buurt bestaat uit bewoners én andere partijen die de buurt beïnvloeden, richten projecten zich altijd op het samenbrengen van die partijen:

  • verbinden van sociale groepen
  • verbinden van belanghebbenden in een buurt
  • in kaart brengen van vraag en aanbod