Hoe en voor wie?

We helpen graag inwoners en organisaties die een gemeenschappelijk belang hebben. Onze kracht ligt in het verbinden van mensen en belangen. De ene keer zijn dat individuele belangen, dan weer gedeelde; van bewoners of gemeente; van professional of cliƫnt. Wij helpen verbinden. Met vernieuwende manieren om samen te werken en trainingen voor betere interpersoonlijke communicatie.

Uiteindelijk heeft iedere belanghebbende invloed op de dynamiek van de buurt. Samen wordt, bewust of onbewust, bepaald hoe wordt omgegaan met de openbare ruimte, veiligheid en sociale cohesie.

Individuele personen hebben verschillende wensen, gewoontes en waarden. Zo heeft ook elke buurt zijn eigen opbouw, voorzieningen en samenhang. We ontwikkelen daarom geen strakke modellen maar trajecten en werkwijzen die maatwerk mogelijk maken.

Voor wie?

  • Bewoners die een initiatief starten of verder willen ontwikkelen. Projectbegeleiding, training, coaching.
  • Professionals zoals welzijnswerkers, ambtenaren, jeugdwerkers, sociaal ondernemers die de balans zoeken tussen inidividu en groep en willen werken aan een inclusieve samenleving. Training (interculturele) communicatie, advies, projecten.
  • Gemeentes (ambtenaren, raadsleden en bestuurders) krijgen advies en begeleiding in uitvoering van participatieprojecten, integraal werken en scholing op het gebied van bewonerscommunicatie en culturele sensitiviteit.

Werkwijze

We hebben veel contact met bewoners en organisaties door het hele land. Daardoor zijn we goed op de hoogte van ontwikkelingen en kunnen we parallellen trekken. Maar we zien ook dat elke buurt en organisatie zijn eigen kleur en samenstelling heeft. In onze aanpak verwerken we dan ook onze kennis en ervaring met

  • sociologie,
  • beleid en bestuur,
  • interculturele communicatie,
  • educatie.

De manier waarop we werken heeft een aantal kenmerken: innovatief en creatief; gezamenlijke doelen; advies en uitvoering; persoonlijk verbonden.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze werkwijze en de mensen en organisaties waarmee we graag werken? Neem dan contact met ons op.