Hoe en voor wie?

We helpen graag inwoners en organisaties die een gemeenschappelijk belang hebben. Onze kracht ligt in het verbinden van mensen en belangen. De ene keer zijn dat individuele belangen, dan weer gedeelde. Het kan gaan om de belangen van een georganiseerde groep bewoners of om de belangen van een gemeente. Wij helpen verbinden.

Uiteindelijk heeft iedere belanghebbende invloed op de dynamiek van de buurt. Samen wordt, bewust of onbewust, bepaald hoe wordt omgegaan met de openbare ruimte, veiligheid en sociale cohesie.

Ook wordt gekeken naar de samenstelling en voorzieningen van een bepaalde buurt. Elke buurt heeft haar eigen prioriteiten en niet elke buurt is hetzelfde opgebouwd. We ontwikkelen daarom geen strakke modellen maar trajecten en werkwijzen die maatwerk mogelijk maken.

Voor wie?

  • Bewoners: starten of ontwikkelen van een initiatief. Opzetten van netwerken tussen initiatieven.
  • Ambtenaren: advies en begeleiding in uitvoering van participatieprojecten, integraal werken en scholing.
  • Bestuurders: advies op basis van wat er speelt in de samenleving cq. een participatietraject.
  • Gemeenteraad: advies over veranderende rol van de Raad in de praktijk.
  • Organisaties: samenwerking met buurten en andere (professionele) organisaties.

Werkwijze

We hebben veel contact met bewoners en organisaties door het hele land. Daardoor zijn we goed op de hoogte van ontwikkelingen en kunnen we parallellen trekken. Maar we zien ook dat elke buurt en organisatie zijn eigen kleur en samenstelling heeft. In onze aanpak verwerken we dan ook onze kennis en ervaring met

  • sociologie,
  • beleid en bestuur,
  • interculturele communicatie,
  • interne en externe communicatie.

De manier waarop we werken heeft een aantal kenmerken: innovatief en creatief; gezamenlijke doelen; advies en uitvoering; persoonlijk verbonden.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze werkwijze en de mensen en organisaties waarmee we graag werken? Neem dan contact met ons op.