Welkom

An Inclusive Future:
gesprekken over de toekomstige inclusieve samenleving

Nu gratis inschrijven
Eerste ronde van deze online gesprekken begint op 8 juni.

Meer zeggenschap

De rol van de overheid en de kracht van de buurt positief inzetten.

Diversiteit en democratie

Ervoor zorgen dat iedereen kán meedoen met het gesprek in en over de eigen woonplaats.

Bewoners- participatie

Haalbare, integrale toekomst scenario’s met elkaar ontwerpen voor energietransitie en klimaatadaptatie

Doordacht en praktisch

Bruggen bouwen doen we op een ‘doordacht praktische’ manier. Door onderzoek en kennis te verbinden met de wensen van bewoners en de praktijk van alle dag. Onze werkwijzen en methoden zijn daarop gebaseerd.

  • Goed uitvoerbaar,
  • Met ruimte voor lokale wensen,
  • In samenwerking met bewoners, ambtenaren, en bestuurders,
  • Begrijpelijk voor iedereen.

Samenwerken

In een ‘urban village’ worden de sterke kanten van de stad verbonden met de positieve aspecten van een dorp.

De stad biedt diversiteit, faciliteiten, veel sociale netwerken, mogelijkheden en anonimiteit. In een dorp kent men elkaar juist, zijn sociale netwerken meer met elkaar verbonden, is ruimte en groen belangrijk en weten mensen elkaar gemakkelijk te vinden.

Deze kenmerken zien we graag terug in een buurt. Want een sterke, verbonden buurt kan zich beter organiseren en een stem hebben in de ontwikkeling van de leefomgeving (fysiek en sociaal). Maar daar moet een lokale overheid bij betrokken zijn en willen samenwerken met bewoners en andere belanghebbenden.

Daarom ondersteunen wij zowel bewonersinitiatieven als overheden en ontwikkelen we eigen methodes om de lokale democratie te versterken.

Hoe ontwikkel je inclusieve lokale democratie?

Wat is er nodig om meer zeggenschap te krijgen?

Hoe zorgt de gemeente voor samenwerking met bewoners?

Wij bouwen bruggen tussen bewoners en beleid