Welkom

Deze gesprekken worden tijdelijk kosteloos aangeboden. Klik hier voor meer informatie aan vooraanmelding

Hiermee kan Urban Villagers helpen:

Meer zeggenschap

Hoe komen bewoners aan het woord? Hoe kun je samen regie hebben over een wijk?

We helpen je met werkvormen die de rol van de overheid verduidelijken en die de kracht van de buurt positief inzetten.

Diversiteit en democratie

Hoe bereik je mensen in de wijk? Hoe kan lokale democratie voor iedereen werken?

Wij geven trainingen en workshops zodat jij ervoor kan zorgen dat iedereen kán meedoen met het gesprek in en over de eigen woonplaats.

Bewoners- participatie

Op welk moment worden de belangen van bewoners gehoord? Wie hebben invloed op besluitvorming?

Wij ondersteunen het maken van haalbare, integrale toekomst scenario’s voor energietransitie en klimaatadaptatie samen met bewoners.

Doordacht en praktisch

Bruggen bouwen doen we op een   ‘doordacht praktische’ manier. Door  onderzoek en kennis te verbinden met de wensen van bewoners en de praktijk van alle dag. Onze werkwijzen en methoden zijn daarop gebaseerd.

  • Goed uitvoerbaar,
  • Met ruimte voor lokale wensen,
  • In samenwerking met bewoners, ambtenaren, en bestuurders,
  • Begrijpelijk voor iedereen.

Samenwerken

In een ‘urban village’ worden de sterke kanten van de stad verbonden met de positieve aspecten van een dorp.

De stad biedt diversiteit, faciliteiten, veel sociale netwerken, mogelijkheden en anonimiteit. In een dorp kent men elkaar juist, zijn sociale netwerken meer met elkaar verbonden, is ruimte en groen belangrijk en weten mensen elkaar gemakkelijk te vinden.

Deze kenmerken zien we graag terug in een buurt. Want een sterke, verbonden buurt kan zich beter organiseren en een stem hebben in de ontwikkeling van de leefomgeving (fysiek en sociaal). Maar daar moet een lokale overheid bij  betrokken zijn en willen samenwerken met bewoners en andere belanghebbenden.

Daarom ondersteunen wij zowel bewoners-initiatieven als overheden en ontwikkelen we methodes om de lokale democratie te versterken.

Hoe ontwikkel je inclusieve lokale democratie?

Wat is er nodig om meer zeggenschap te krijgen?

Hoe zorgt de gemeente voor samenwerking met bewoners?

Wij bouwen bruggen tussen bewoners en beleid.