Hoe ontwikkel je lokale democratie?
Wat is er nodig om meer zeggenschap te krijgen?
Welke stappen moet de gemeente nemen voor betere samenwerking met bewoners?

Urban Villagers bouwen bruggen tussen bewoners en beleid.


Bruggen bouwen doen we op een ‘doordacht praktische’ manier. Door onderzoek en kennis te verbinden met de wensen van bewoners en praktijk van alle dag. Onze werkwijzen en methoden zijn daarop gebaseerd.

  • Goed uitvoerbaar,
  • Met ruimte voor lokale wensen,
  • In samenwerking met bewoners, ambtenaren en bestuurders,
  • Begrijpelijk voor iedereen.

Speciaal aanbod

Buurttender staat centraal in onze diensten: het verbindt bewoners en gemeente; gaat van idee naar uitvoering. Met als doel meer regie te geven aan inwoners en de gemeente te helpen met overheidsarticipatie

Hoe werkt Buurttender? Wat kan je er direct al van leren? Wat is er nodig om draagvlak te creëren en hoe krijgt een buurt meer zeggenschap? Maak kennis de werkwijze. De workshop is nu GRATIS.

 

Samenwerken

In een ‘urban village’ worden de sterke kanten van de stad verbonden met de positieve aspecten van een dorp. De stad biedt diversiteit, faciliteiten, veel sociale netwerken, mogelijkheden en anonimiteit.

In een dorp kent men elkaar juist, zijn sociale netwerken meer met elkaar verbonden, is ruimte en groen belangrijk en weten mensen elkaar gemakkelijk te vinden.

Dit concept, ontwikkeld door Urban Villagers, ligt ten grondslag aan de projecten die wij voor u en uw buurt ontwikkelen.
Het belang van bewoners staat centraal, de verbindingen worden gelegd met alle andere belanghebbenden. We zetten samenwerkingsverbanden op en slaan een brug tussen bewoners en beleid.