Contactgegevens

Zo kun je ons bereiken

E-mail info@urbanvillagers.org, Fenneke@urbanvillagers.org

Telefoon 06-26 50 64 26

Twitter @urbanvillagers

Live Fijn om af te spreken en elkaar te ontmoeten in een koffietentje, op kantoor-aan-huis in Utrecht of bij jou. Maar op dit moment misschien beter om te bellen of video-call af te spreken of iets anders op afstand.

Gratis e-book

Hoe krijg je de prioriteiten van bewoners op de agenda?

Download hier het gratis e-book!

Het ontstaan van Urban Villagers

Zo’n acht jaar geleden begon Fenneke van der Deijl met de oprichting van Urban Villagers. Met haar achtergrond op het gebied van interculturele communicatie, startte ze samen met een paar andere buurtbewoners een nieuwe buurtcommunity in Amsterdam. Het doel was om de mensen uit haar buurt met veel diversiteit samen te brengen. Men leefde namelijk vreedzaam langs elkaar heen.

Na een voortvarende start raakte de Gemeente steeds meer geïnteresseerd in de activiteiten van de community en kreeg Fenneke door, dat de doelen die zij zelf nastreefden, vaak overeen kwamen met de doelen van de gemeente. Maar dan vanuit een andere context. En ook de doelen van verschillende andere buurtinitiatieven en organisaties leken op de doelen van de community: Iedereen wilde meer sociale cohesie en iedereen wilde de diverse groepen mensen betrekken bij wat er speelde in de buurt.

Maar niet iedereen sprak dezelfde taal. Soms letterlijk niet, maar vooral figuurlijk. Hoe kun je elkaar dan begrijpen, als je het alle twee anders uitdrukt? En hoe weet je wat de verwachtingen van de ander zijn?

Het vinden, benoemen en vertalen van gezamenlijke doelen werd de missie van Urban Villagers.

Want als je elkaar verstaat en begrijpt dan kun je veel gemakkelijker bruggen bouwen. En gezamenlijke plannen maken. Samenwerken.

Nog steeds werkt Urban Villagers in alle projecten op basis van dat idee.

Ons doel

Wij willen bij alles wat we doen, elke werkwijze die we ontwikkelen en elk advies dat we geven, actief bijdragen aan een inclusieve samenleving, gelijkwaardigheid en een democratie zonder uitsluiting.

DownloadPrivacy Verklaring Urban Villagers

Download: Algemene voorwaarden

Download: Klachtenregeling