Sterk Initiatief

Met dit support-programma helpen we buurtinitiatieven, heel praktisch. Door te verbinden en te ondersteunen. Tijdens het traject werk je aan je eigen doelen en ontdek je waar de kracht van jouw initiatief ligt. Groeien, sterker worden, professionaliseren? Wat wil jij?

Leer hoe je op projectmatige wijze bouwt aan je eigen initiatief. Werk samen aan verbeterpunten en het stellen van doelen. Verbind je met andere initiatieven uit de buurt en leer van hen. Zo maakt elk initiatief de buurt beter en gezamenlijk vorm je een sterk geheel.


Ieder initiatief behoudt zijn eigen kleur en samen geef je kleur aan de wijk.

Hoe versterk jij jouw initiatief?

In dit coachingsprogramma stel jij samen met je ‘collega’s’ je eigen doelen. Bijvoorbeeld:

  • Groeien (meer mensen in je doelgroep bereiken, meer spullen maken, etc.),
  • Verduurzamen (bepaalde activiteiten structureel organiseren, meer zekerheid in het werken met vrijwilligers, etc.),
  • Financiële zekerheid krijgen (gemakkelijker fondsen werven, slim omgaan met subsidies, etc.)
  • Een locatie gebruiken (in eigen beheer of juist samen met anderen, gebruik van faciliteiten, etc.),
  • Verbindingen met andere wijkinitiatieven maken (samenwerken, spullen lenen, kennis delen, etc.),
  • Samenwerking met commerciële bedrijven, instellingen of gemeente verbeteren.

Het soort van ondersteuning, is afhankelijk van jouw vraag. Maar het is altijd planmatig en gericht op resultaat.

Maatwerk bij Sterk Initiatief

Het ene initiatief heeft een ander startpunt dan het andere. De één werkt in zijn eentje, de ander met een hele groep. De één begint net, de ander is al een paar jaar bezig.

Daarom is maatwerk belangrijk. Ieder bepaalt zelf wat hij of zij wil leren en bepaalt ook zelf het tempo. Je blijft eigenaar van je initiatief én van je eigen groei-proces.

Je leert van elkaar tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten. En je krijgt persoonlijke ondersteuning tijdens de individuele sessies.

We werken met beproefde methodes in drie fases die over tien maanden zijn verspreid.

Meer informatie?

Neem contact op met Fenneke voor meer informatie over het programma en aanmeldingen.
Fenneke@urbanvillagers.org of bel 06-26506426

Dit project wordt uitgevoerd door Lynette de Vries en Fenneke van der Deijl.