Sterk Initiatief

 

Mensen die zich inzetten voor anderen en dat doen op een grote of een grootse manier, betekenen iets voor hun wijk. Wijkinitiatieven die worden opgezet door vrijwilligers zijn vaak waardevol. 

Veel initiatiefnemers werken hard voor het bereiken van hun doelen en geven veel om de mensen waarvoor ze werken. Maar ze kunnen zelf ook wel wat hulp en ondersteuning gebruiken.

 

“Sterk Initiatief” helpt wijkinitiatieven. Door te verbinden en te ondersteunen. Je ontdekt de kracht van het initiatief en leert juist daar gebruik van te maken. Maar je leert ook welke zaken beter kunnen en hoe je die kan versterken.

Elk initiatief heeft zijn eigen doelstelling. Maar er ontstaat ook een verband tussen de initiatieven in de wijk om zo de hele wijk te versterken. Ieder initiatief behoudt zijn eigen kleur en samen geef je kleur aan de wijk.

woman-1594711_960_720

Logo Sterk Iitiatief correcte kleur

Hoe versterk jij jouw initiatief?

In dit ondersteuningstraject stel jij samen met je ‘collega’s’ je eigen doelen. Bijvoorbeeld:

 • groeien (meer mensen in je doelgroep bereiken, meer spullen maken, etc.),
 • verduurzamen (bepaalde activiteiten structureel organiseren, meer zekerheid in het werken met vrijwilligers, etc.),
 • financiële zekerheid krijgen (gemakkelijker fondsen werven, slim omgaan met subsidies, etc.)
 • een locatie gebruiken (in eigen beheer of juist samen met anderen, gebruik van faciliteiten, etc.),
 • verbindingen met andere wijkinitiatieven maken (samenwerken, spullen lenen, kennis delen, etc.),
 • samenwerking met commerciële bedrijven, instellingen of gemeente verbeteren.

Het soort van ondersteuning, is afhankelijk van jullie vraag. Maar het is altijd planmatig en met het oog op slimme verbanden (in de wijk) leggen.

 

Lucas Community

Maatwerk bij “Sterk Initiatief”

Doe je mee, dan heb je misschien een ander startpunt dan de andere initiatieven. Daarom is maatwerk belangrijk. De één begint net, de ander is al een paar jaar bezig. Dit is een aantal voorbeelden van wat je doet en wat je leert tijdens het traject:

 • Doelen stellen in samenspraak, haalbaarheid van de doelen en tijdsplanning,
 • Praktische uitwerking van activiteiten plannen,
 • Advies voor organisatorische zaken krijgen,
 • Effectiever en professioneler communiceren,
 • Inzicht in financiële mogelijkheden voor het initiatief,
 • Samen nadenken over slimme samenwerkingsverbanden,
 • In kaart brengen van aantal vrijwilligers en daar goede coördinatie aan verbinden,
 • Aanboren van relevante netwerken binnen en buiten de wijk (ook landelijk).

Waarom ondersteuning nodig is? Lees dit artikel van twee wetenschappers over wat er nodig is voor een succesvol buurtinitiatief. En waarom het belangrijk is in deze tijd, dát initiatieven slagen.

Opzet

Er doen verschillende wijkinitiatieven tegelijkertijd mee. Er zijn bijeenkomsten per deelnemend initiatief zodat iedereen de aandacht krijgt die nodig is. En er zijn gezamenlijke bijeenkomsten; op die manier leer je van elkaar (en daar wordt ook specifiek aandacht aan besteed).

Met beproefde methodes werken we aan deze fases:

 • Fase 1: Omschrijven wat al is bereikt, wat de obstakels zijn en welke doelen kunnen worden gesteld.
 • Fase 2: de gestelde doelen in praktijk brengen.
 • Fase 3: resultaten boeken.

De drie fases zijn verdeeld over zo’n tien maanden. Je hebt dus de tijd om aan je doelen te werken én ze te realiseren.

Aanmelden? Klik hier

 

Dit project wordt uitgevoerd door Lynette de Vries en Fenneke van der Deijl. Contact: Fenneke@urbanvillagers.org of bel 06-26506426

Bewoners als opdrachtgever

Het traject Sterk Initiatief wordt uitgevoerd in opdracht van bewoners. Zo geven bewoners zelf richting aan de maatschappelijke ontwikkelingen in de wijk. Om opdracht te geven en de kosten te dekken, kunnen zij bijvoorbeeld bij hun gemeente geld aanvragen. Op die manier bepalen bewoners waar publiek geld aan wordt besteed.

Aan Wijkmanagers en Buurtregisseurs: je kunt bewoners wijzen op de mogelijkheid van dit opdrachtgeverschap. Heeft jouw gemeente nog geen wijksubsidies? Dan is het raadzaam die zo snel mogelijk in te stellen 😉

 

 

Logo Sterk Iitiatief correcte kleur

Reacties zijn gesloten.