Ondernemers

Ondernemers in een buurt spelen een belangrijke rol in de dynamiek van een buurt. Winkels en winkeliers kunnen een buurt levendig maken en hebben veel invloed op hoe een buurt wordt beleefd. Daarnaast is het voor veel bewoners van wezenlijk belang dat zij hun boodschappen dicht bij huis kunnen doen (mensen die slecht ter been zijn bijvoorbeeld).

Buurtondernemers

Iedereen heeft invloed op de buurt. Ook zzp’ers die ondernemend zijn in hun eigen buurt of grotere bedrijven die de buurt betrekken bij hun activiteiten, leveren een bijdrage aan de buurt. Om die reden betrekt Urban Villagers ondernemers uit de buurt Ook zij praten mee met wat er speelt in de buurt en wat hun belangen zijn. Daarnaast geven we graag kansen aan lokale ondernemers. Zij kennen een buurt immers goed en dragen bij aan de lokale economie.

Verbinden

Urban Villagers helpt bij het creëren van verbindingen tussen ondernemers, bewoners en gemeente op basis van belangen en gezamenlijke doelen. Kleine projecten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld:

  • ondersteunen bij oprichting ondernemersvereniging;
  • peiling onder bewoners omtrent winkelaanbod en behoefte;
  • samenwerking tussen gemeente en zzp’ers bij ingebruikname leegstaande panden;
  • verbinding buurtinitiatieven met grotere bedrijven voor exposure voor beide partijen