Netwerken

Deze pagina wordt bijgewerkt

 

Sociale netwerken in de buurt zijn belangrijk bij het creëren van een Urban Village. Onderlinge verbanden, elkaar kennen en helpen dragen bij aan de cohesie van een buurt. Maar ook buiten een buurt kunnen netwerken worden gevormd: mensen aan elkaar verbinden die zich met een bepaald buurtthema bezighouden. Buurtnetwerken en netwerken met betrekking tot de buurt kunnen helpen bij het delen van kennis, vaardigheden en spullen. En het is wel zo gezellig als de verschillende bevolkingsgroepen goed met elkaar omgaan. Urban Villagers dragen o.a. als vrijwilligers hieraan bij.

 

people-309099_640

SpaarndammerBuren

Als mede-initiatiefnemer van de community SpaarndammerBuren in Amsterdam, heeft Fenneke dit initiatief ontwikkeld tot een succesvol netwerk. Samen met de buren natuurlijk.

SpaarndammerBuren heeft als doel de diverse bewonersgroepen in de buurt met elkaar te verbinden. Zij doen dit door evenementen te organiseren waarbij veel mensen actief betrokken zijn. Daarnaast worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd zodat mensen elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten.

On-line

SpaarndammerBuren heeft een actieve facebookpagina met dagelijks nieuws. De informatie die op facebook wordt gedeeld komt altijd uit de buurt of heeft betrekking op de buurt. De onderwerpen zijn aansprekend voor een zeer uiteenlopende groep bewoners. In een buurt van 8.000 mensen, is 1600+ een groot aantal volgers; mensen die allemaal met elkaar in contact kunnen komen.

Off-line

Om ook mensen in de echte wereld met elkaar in contact te laten komen, heeft SpaarndammerBuren verschillende events georganiseerd. Bij deze events werden de volgende doelgroepen actief betrokken:

 • bewonersinitiatieven, winkeliers, beeldend kunstenaars, muzikanten, schrijvers, zzp’ers, ambtenaren, nog niet actieve bewoners.

Regelmatige bijeenkomsten worden georganiseerd om het netwerk in stand te houden:

 • BUUR&CO is een middag co-werken met je buren in een café. Laptop, koffie, weken en netwerken.
 • SpaarndammerEten brengt mensen samen aan tafel. Iedereen maakt zelf eten en deelt dat met de anderen. De locaties zijn altijd wisselend zodat we op veel verschillende plekken samen eten.
 • BurenBorrel heeft een seizoensthema: elk nieuw seizoen een nieuwe borrel. Informeel, gezellig en bij verschillende café’s in de buurt.
Meer informatie

Buurtcommunicatienetwerk

Dit netwerk wordt gevormd door initiatiefnemers uit verschillende buurten die zich bezighouden met communicatie in de buurt. Het gaat dan om communities, lokale kranten, facebookpagina’s voor een buurt en televisiemakers in een buurt.

Als vrijwilliger heeft Fenneke dit netwerk vorm gegeven om samen na te kunnen denken over communicatie tussen buren en buurten en over efficiënte informatievoorziening.

Vragen die aan de orde komen bij netwerkbijeenkomsten zijn:

 • hoe kan een buurtmedium zelfvoorzienend worden?
 • hoe verhoudt het zich tot informatie van de lokale overheid?
 • hoe kunnen we elkaars informatie beter delen? En op welke momenten?
 • hoe kunnen gemeente en buurtmedia elkaar op structurele wijze aanvullen en gebruiken?
Expertise

Door het vormen van een netwerk en goed contact met de gemeente, kan een beroep worden gedaan op de expertise van het netwerk. Die expertise kan betrekking hebben op het gebruik van een medium, op de buurt of op het uitvoeren van een communicatieproject.

Een aantal mensen uit het netwerk in Amsterdam West is als deskundige in buurtcommunicatie betrokken bij het beoordelen van subsidieaanvragen.

Dit werd mogelijk door de ambtenaar die eerst de regels voor de subsidie met het netwerk heeft besproken voordat er een aanvraag werd gedaan. En door een ingeving van Fenneke om het netwerk een toegevoegde waarde te geven.

Samenwerking

Uit verschillende gesprekken is gebleken dat er vragen zijn over de samenwerking tussen buurtmedia of buurtcommunicatieplatforms en de gemeente.

 • welke platforms of media moeten blijven worden gesubsidieerd?
 • hoe bereikt de overheid een specifieke buurt?
 • wat kunnen bewoners verwachten van de informatievoorziening die relevant is voor hun buurt?

Met een netwerk als dit kan worden ingegaan op die vragen en kan tussen hen en de overheid samenwerking worden gezocht.

Community of Practice voor Right to Challenge

Drie vaak gehoorde beloftes van Right to Challenge zijn:
1. Inwoners kunnen soms taken sneller of goedkoper uitvoeren dan de gemeente.
2. Nieuwe spelers vergroten de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad.
3. Door kennis van bewoners en ambtenaren te verbinden bouwen we aan een betere stad.

Right to Challenge
is het recht van inwoners om de overheid uit te dagen, omdat zij claimen een overheidstaak beter te kunnen doen. In de praktijk blijkt het hard werken én ongelofelijk boeiend voor gemeenten en inwoners om Right to Challenge in de praktijk vorm te geven. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat een bewonersinitiatief geen belangen van andere bewoners schaadt? Hoe zorg je voor gelijkwaardig partnerschap? En wanneer gaat een actieve bijdrage over in een activiteit waarvoor betaald zou moeten worden?

Urban Villagers is actief deelnemer aan dit netwerk en is ook mede-initiator van een dergelijk netwerk gericht op Amsterdam.

De landelijke CoP is geinitieerd door Open Overheid.

Meer informatie op de website van Open Overheid

 LSA Bewoners

Het LSA voert verschillende projecten uit. Het uiteindelijke doel is altijd om bewoners te helpen hun wijk leuker en leefbaarder te maken.

Urban Villagers heeft regelmatig contact met en draagt bij aan LSA en haar projecten.

Het LSA wil dat er een pakket aan stimuleringsmiddelen en buurtrechten komt om actieve burgers meer mogelijkheden te geven. Lees meer over deze faciliterende en stimulerende middelenUrban Villagers ondersteunt dit initiatief door mee te werken aan LSA bijeenkomsten in het kader hiervan. En met advies aan Tweede Kamerlid Grace Tanamal bij het opstellen van haar initiatiefwet ‘Buurtrechten’. 

Meer informatie op de website van LSA Bewoners 

cobweb-1630493_960_720

Stadsdorp

Veel ouderen zullen langer zelfstandig thuis blijven wonen. En dat betekent dat meer hulp en ondersteuning gevraagd wordt van familie, vrienden en ook van de buurt om de hoek. Wat voor ondersteuning eigenlijk? Er wordt heel veel door anderen bedacht wat voor ouderen goed zou zijn. Maar wat vinden de ouderen in uw buurt zelf belangrijk als zij langer thuis blijven wonen?

Urban Villagers heeft dit onderzocht in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt en is een netwerk gestart met bewoners. Dit kleine, beginnende netwerk heeft onder woorden gebracht aan wat voor soort activiteiten behoefte is. Nu en op de lange termijn. Uiteindelijk heeft men samen besloten tot het oprichten van een Stadsdorp als duurzame vorm van een netwerk van en rondom ouderen. Urban Villagers was betrokken tot en met de start van de oprichting (van ca januari-oktober 2015).

Met bijeenkomsten in de buurt zochten we samen naar een structurele overlegmethode tussen burger, welzijns- en zorgprofessional en lokale overheid. Om de vraag van de oudere buurtbewoner en zijn/haar mantelzorger duidelijk in beeld te brengen. En de aanbiedende formele maar ook juist kleine informele initiatieven, aan elkaar worden gekoppeld.

Meer informatie over stadsdorpen in Amsterdam? Zie de overkoepelende website Stadsdorpen Amsterdam.