Bewoners beoordelen een projectplan

Bewoners laten (mee)beslissen kan het best wanneer de bekende beslismethoden worden aangepast. Verander dus de beslismethode op zo’n manier dat de beslissing niet genomen kan worden zonder dat bewoners ook hun stem laten horen.

Eén van de sub-stappen van Buurttender, heeft zo’n moment waarop een kleine groep bewoners projectplannen beoordelen. Met hun beoordeling van deze tenders beslissen zij welke er doorgaan naar de volgende ronde. En dus ook op welke hun wijkgenoten kunnen gaan stemmen. Een verantwoordelijk taak dus.

Beslissen welke projectplannen goed zijn en welk er afvallen, is geen sinecure. Elk projectplan heeft zijn eigen opzet en signatuur. Elk plan benadrukt net weer andere zaken. Daarbij is de één meer sfeer-omschrijvend zonder al veel vast te leggen en is de ander heel feitelijk en planmatig zonder dat er een gevoel uit spreekt.

Geen expert, wél een beslissing nemen

Hoe kan een diverse groep bewoners, die niet allemaal thuiszijn in het systematisch beoordelen van projecten, dan toch een goede beslissing nemen? En hoe kunnen zij worden geholpen om objectief te beoordelen?

Urban Villagers ontwikkelde hiervoor een systeem. Hiermee worden bewoners geholpen met:

  • Het vergelijken van projectplannen;
  • Het afwegen van wat echt belangrijk (oftewel, hoofdzaak en bijzaak te onderscheiden);
  • Het beoordelen op objectieve gronden mét meeweging van personlijke indrukken.

Dit systeem is te gebruiken door mensen die thuis zijn in het beoordelen van projecten of die thuis zijn in systematisch denken en werken. Maar het is ook gemaakt voor degenen die er niet bekend mee zijn.

Op deze manier kan een groep mensen met zeer diverse achtergronden op een goede manier samen een beslising nemen.

Help elkaar, gebruik andermans kennis

De basis hiervan is het idee dat in een wijk heel veel kennis en expertise aanwezig is. En die kennis kan gedeeld worden. Niet iedereen die wordt gevraagd mee te denken over een beslissing, hoeft alle kennis in huis te hebben. Het gaat erom dat de juiste kennis en ervaring wordt samengebracht. Is de één een goed in logisch nadenken en de ander in het uitvoeren van een idee? Breng ze samen en bundel de krachten.

Bij een Buurttender worden bewoners geholpen op deze manier gebruik te maken van elkaars kennis. En worden zij geholpen samen beslissingen te nemen.

De basis van het beoordelingssysteem

Het beoordelingssysteem van Buurttender gaat in ten eerste uit van de input van bewoners: zij stellen de beoordelingscriteria op; daarna zorgen ze voor een weging van die criteria waardoor weten wat belangrijk is en welk criterium minder belangrijk is en vervolgens worden er per criterium punten gegeven aan de ingediende tenders.

Beoordelingssysteem projectplan 1

Hulp bij verandering

Omdat Urban Villagers zelf ook verschillende soorten kennis en ervaring combineert, kunnen we dergelijke methodes ontwikkelen. Zo gaat in dit geval ervaring met gemengde groepen bewoners hand in hand met kennis van toetsmethoden uit het hoger onderwijs. Slimme combinatie, toch?

Wil jij ook aan de slag met het veranderen van beslismethoden? Wil je ook dat bewoners hun stem kunnen laten horen bij een beslissing?

Urban Villagers geeft advies. Neem contact op met Fenneke@urbanvillagers.org

 

 

Hoe kunnen bewoners werkelijk zelf bepalen?

We betalen allemaal belasting en weten dat de gemeente dat geld voor ons gaat besteden. Tenminste, dat was een hele tijd zo. Maar dat is aan het veranderen. In de meeste gemeentes, kunnen burgers meepraten over hoe het belastinggeld moet worden besteed. Maar de manier waarop men kan meepraten, is soms nog uit het jaar kruik. Zo wordt “inspraak” tijdens raadsvergaderingen nog steeds hooggewaardeerd (en als voorbeeld gegeven van bewonersparticipatie) en zijn er soms niet eens goede alternatieven. Dat kan dus beter.

Wie beslist over geld? En hoe komt zo’n beslissing tot stand? Niet alleen via gemeenteraadsverkiezingen willen mensen invloed hebben op de besteding van publiek geld, ook op een veel directere wijze willen zij meebepalen wat ermee gebeurt. En dat kan. Bewoners hebben namelijk te maken met alledaagse zaken in hun buurt of wijk waarover zij prima kunnen beslissen. Maar de juiste methodes moeten daarvoor worden gebruikt.

Hé, ze hebben geluisterd!

Er zijn gemeentes die dat inmiddels weten en er werk van maken. Er zijn verschillende voorbeelden te noemen waarbij bewoners meepraten over omgevingsplannen, over de organisatie van zorg of over de herinrichting van een straat. In sommige gevallen zijn zulke voorbeelden een groot succes en wordt de input van bewoners gebruikt. Er wordt dan echt geluisterd. In andere gevallen moet er nog flink worden gewerkt aan het waarderen en verwerken van de mening en ideeën van bewoners.

Maar laten we even het voorbeeld van aanbestedingen nemen. In sommige gemeentes, bijvoorbeeld Utrecht, wordt getracht bewoners te betrekken bij bepaalde delen van een aanbestedingstraject. Aanbestedingstrajecten zijn over het algemeen ingewikkeld en er zijn verschillende fases. Bij vooruitstrevende gemeentes, worden bewoners dus gevraagd mee te denken in bepaalde fases van zo’n traject.

Mooi. Maar waarom niet bij alle fases? Buurttender is een traject waarbij alle fases worden geleid door bewoners en waarbij de gemeente faciliteert.

download

Bewoners beslissen

Deze week was de deadline voor het indienen van een tender voor de wijk Bovenveen. De wijk heeft, via de stappen van Buurttender, een specifieke opdracht geformuleerd: sport&speldagen in en voor de wijk. Daarna zijn ze op zoek gegaan naar mogelijke opdrachtnemers. En die hebben dus deze week hun voorstellen ingediend.

Een kleine groep bewoners gaat eerst een selectie maken. Ze beoordelen in hoeverre de tender voldoet aan de opdracht die ze hebben omschreven. Daar is een systeem voor ontwikkeld dat bewoners helpt neutraal te beoordelen.

Omdat de gemeente faciliteert en formeel de (financiele) opdrachtgever is, kijken de juristen en financials naar de geselecteerde tenders. Zij beoordelen op basis van “Ja, tenzij” (en niet ‘nee, mits’). Op deze manier is de beurt dus eerst aan bewoners en wordt hun keuze gehonoreerd.

Daarna kan de hele wijk gaan stemmen voor de beste tender!

Om de vraag beantwoorden…

Dus hoe kunnen bewoners zelf bepalen? Door de beslismethode zo te maken, dat er niets bepaald kan worden zonder de bewoners.

Meer informatie over Buurttender vind u ook op de speciale website buurttender.nl


Wilt u als gemeente meer weten over nieuwe manieren om besluiten te nemen met bewoners? We verzorgen workshops en begeleidingstrajecten.

Neem contact op met Fenneke@urbanvillagers.org voor vrijblijvende informatie.