Bewoners

 

Voor Urban Villagers zijn bewoners de belangrijkste groep in de buurt. De projecten die wij ontwikkelen gaan uit van het algemene belang van een buurt en haar bewoners. Door specifieke doelgroepen of de hele buurt een stem te geven, wordt gehoor gegeven aan diverse wensen en belangen.

 

Ook wordt gekeken naar de samenstelling en voorzieningen van een bepaalde buurt. Elke buurt heeft haar eigen prioriteiten en niet elke buurt is hetzelfde opgebouwd. We ontwikkelen daarom geen strakke modellen maar trajecten en werkwijzen die maatwerk mogelijk maken.

Diversiteit

In steden is in veel buurten een grote mate van diversiteit te vinden (leeftijd, opleiding en beroep, inkomen, culturele achtergrond, sekse en seksuele oriƫntatie, oude en nieuwe bewoners). Hoe kunnen al deze verschillende mensen een gevoel van gezamenlijkheid krijgen? Hoe kunnen zij gezamenlijke wensen kenbaar maken? Maar ook: in welke gevallen moeten de verschillen juist benadrukt worden om zo een buurt te maken waar iedereen zich thuis voelt?

We zetten waar nodig nieuwe netwerken op. Soms door gewoon mensen samen te brengen. Soms door speciale activiteiten te organiseren. Door samen te komen, kan men ook samen een stem gaan vormen.

 

Netwerken in kaart

Urban Villagers brengt verschillende buurtinitiatieven en vrijwilligerswerk samen. Door in kaart te brengen wat er te doen is in een wijk en wat er te halen valt, wordt een netwerk van informele diensten en voorzieningen gemaakt. Dit belangrijke lokale netwerk kan vervolgens worden verbonden met het formele netwerk van bijvoorbeeld welzijn en zorg.

In verschillende steden helpen we om toe te werken naar een urban village waarin mensen uit de buurt elkaar kennen, elkaar hulp kunnen geven wanneer nodig en waarin zij gebruik maken van de faciliteiten en grote netwerken die horen bij de stad.

Sterk Initiatief

Ter ondersteuning van actieve bewoners, bieden we een coachings-traject aan. Wil je meer mensen naar jouw activiteit trekken? Wil je het aantal vrijwilligers laten groeien of je organisatie professionaliseren?

Sterk Initiatief ondersteunt de groei. kwalitatief en kwantitatief. Lees verder op Sterk Initiatief.